ASTRONOMSKO DRUŠTVO VEGA - Ljubljana [ADV]
emblem drustva

ASTRONOMSKO DRUŠTVO
VEGA - Ljubljana [ADV]
- pregled organov društva

ASTRONOMSKO DRUŠTVO VEGA - Ljubljana [ADV], ustanovljeno 21. 5. 2001 NALOGE
 • PREDSEDNIK DRUŠTVA (PD, 2 leti, več mandatov, nadomešča ga
  tajnik društva, ki je načeloma tudi podpredsednik ADV).

 • NALOGE
 • IZVRŠILNI ODBOR (IO, 2 leti, več mandatov)
  3-je člani (maksimalno 5, če so izredne potrebe),
  zaseda najmanj 2X na leto.
  Sestava:
  predsednik ADV je predsednik IO, tajnik, en ali trije člani.

 • NALOGE
  NADZORNI ODBOR (NO, 2 leti, več mandatov). Sestava:
  predsednik NO, ki ni predsednik ADV in dva člana, ki sta lahko iz IO.

  NALOGE
 • OBČNI ZBOR (OZ). Sestava:
  vsi člani ADV (OZ je sklepčen, če je prisotnih 1/3 ali po
  20 minutah 6 članov).

 • NALOGE
  ČASTNO SODIŠČE (ČS, 2 leti, več mandatov). Sestava:
  predsednik in 2 člana.

  NALOGE

  Ostale pomembne funkcije in pravila:

  1. Kdo podpisuje listine? Glej 25., 33. in 9. člen.
  2. Delo tajnika društva (glej tudi 17. člen).
  3. Delo podpredsednika društva (glej tudi 17. člen).
  4. Delo blagajnika društva, členi od 30 do 34 (glej tudi 17. člen).
  5. Premoženje društva.
  6. Red na sejah.
  7. Člani in častni člani.
  8. Kako postaneš član ADV (članska izkaznica)?
  9. Komisije.
  10. Pridobitna dejavnost društva.
  11. Sekcije.
  12. Arhiv društva, glej delo tajnika društva.
  13. Zakaj ime VEGA?
  14. Delo v društvu.

  Pripravil Zorko Vičar.
  Ljubljana, 21. 10. 2001
  Številka tekočeg računa Astronomskega društva Vega - Ljubljana (Štihova 6, 1000 Ljubljana) je:
  SI56 9067 2000 0712 526
  Nakazila (so dobrodošla)
  Če boste denar nakazovali kot (za):
  -članarino, naj bo sklic "leto-01" (recimo 2001-01)
  -sponzorji (podjetja), naj bo sklic "leto-02" (recimo 2001-02)
  -sponzorji (fizicne osebe), naj bo sklic "leto-03" (recimo 2001-03)
  -nakup izdelkov ADV, naj bo sklic "leto-04" (recimo 2001-04)
  -predavanja in opazovanja, naj bo sklic "leto-05" (recimo 2001-05)


  Začasni naslov:
  ASTRONOMSKO DRUŠTVO
  VEGA - Ljubljana [ADV]
  Štihova 6
  1000 Ljubljana
  tel.:01/2324563
  E-mail: info@ad-vega.si
  zorko.vicar@guest.arnes.si
  peter.mihor@guest.arnes.si
  mitja.siska@guest.arnes.si


  Animacija gibanja kometa Linear S4, 14.7.2000.


  Nazaj na začetno stran.