Program pretvarja geografske kordinate v GAUSS-KRUGERJEVE KOORDINATE

V Sloveniji je do nadaljnjega uzakonjen Gauss-Kruegerjev koordinatni sistem (njegovo uradno ime je D-48). Faktor merila (Scale factor) je 0.9999 (projekcijska ravnina je nekoliko pod površjem), tako je pokrita cela Slovenija z eno cono, s cono 5. Geodetska uprava Republike Slovenije vodi državni koordnatni sistem Republike Slovenije, ki ga predstavljajo točke temeljne horizontalne mreže. Temeljne horizontalne točke vsebujejo več vrst geodetskih točk glede na natančnost njihovih koordinat in način njihove določitve - trigonometrične točke od I. do IV. reda, poligonometrične točke in navezovalne točke. Geodetske točke temeljne horizontalne mreže imajo podane koordinate v 5. meridianski coni Gauss-Krügerjeve ravninske projekcije, preslikane z elipsoida Bessel 1841 (temu rečejo tudi datum), ki je orientiran glede na telo Zemlje v fundamentalni točki Hermannskogel z orientacijo na Hundesheimer Berg, ter višine v sistemu normalnih ortometričnih višin z izhodiščem v Trstu preračunano na raven fundamentalnega reperja Ruše. Glej tudi besedilo o KOORDINATNIH sistemih. GPS sprejemniki merijo položaj v WGS84 (World Geodetic System 1984). Lahko pa jih nastavimo na Gauss-Kruegerjev, to je Bessel 1841, faktor merila - scale factor 0.9999. Glej tudi nastavitev GPS-ov v Sloveniji. Zanimiva je tudi stran o projekcijah.
V Sloveniji velja nov državni koordinatni sistem (ESRS - European Spatial Reference System), glej: http://www.gu.gov.si/si/delovnapodrocja_gu/projekti_gu/nov_drzavni_koordinatni_sistem/

POZOR: pretvorba deluje dokaj dobro med (meje Slovenije)
la (13 st 15 min ---- 16 st 40 min) in fi (45 st 15 min ---- 47 st ).
Vnesi cele vrednosti.
ge. dolžina D48 (rec. 15 st, 12 min, 58 sek): st min sek
ge. širina D48 (rec. 45 st, 38 min, 2 sek): st min sek

v GAUSS-KRUGERJEVE KOORDINATE
x[m]:
y[m]:


Še maska za pretvorbo iz GPS wgs84 fi, lam v GKXY
wgs84 ge.dol., dec. zapis
wgs84 ge.siri. , dec. zapis


GKY/D48 (izracunan):
GKX/D48 (izracunan):Uporaba - pretvarjanje koordinat - na lastno odgovornost.

 • Obratna pot - program, ki pretvarja GAUSS-KRUGERJEVE KOORDINATE v geografske kordinate

  Več o GAUSS-KRUGERJEVI projekciji si preberite na naslednji podstrani.

  INTERAKTIVNI NARAVOVARSTVENI ATLAS - poiščeš lahko lokacijo in koordinate.
  ali
  NV atlas (INTERNO)

 • Računanje razdalje med kraji v Sloveniji. A____________B
 • Še ena pretvorba po ELLIPSOIDIH : NAD83 (WGS84), Bessel 1841 (D48 - veliko se uporablja v Sloveniji, to je t.i. Gausskruger) ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • VEČ TOČK HKRATI (t y x) - program pretvarja GAUSS-KRUGERJEVE KOORDINATE v geografske kordinate in nazaj geografske (t, FI, LAM) v GAUSS-KRUGERJEVE KOORDINATE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  -- *** Enak kot zgoraj, a manj univerzalen.

 • VEČ TOČK HKRATI (t y x) - program pretvarja GAUSS-KRUGERJEVE KOORDINATE v geografske kordinate (načeloma na cm natančno ali 1/10000 loč.sek.). Iz GK D-48 v GE D-48.
 • Program pretvarja geografske (več hkrati: t,x,y) kordinate v GAUSS-KRUGERJEVE KOORDINATE (iz GE D-48 v GK D-48)

  Izdelal: Zorko Vičar, 2002
  Vse pravice pridržane.
  Nazaj na začetno stran.