Program pretvarja GAUSS-KRUGERJEVE KOORDINATE v geografske kordinate WGS84 in v D48 in obratno

- geografske kordinate D48 so veljale v Sloveniji praktično do leta 2008 (še danes so mnogi zemljevidi označeni s temi koordinatami),
- geografske kordinate WGS84 so v osnovi koordinate, ki jih daje GPS,
-------------------
- WGS84 je elipsoid za "World Geodetic System 1984",
- D48 pa so koordinate "datuma" - elipsoida "Bessel 1841",
- Besslov elipsoid iz leta 1841 se od WGS84 elipsoida razlikuje v ekvatorialnem radiju (DELTA A) in sploščenosti (DELTA F), pa še drugje ima središče (premik je DELTA X, DELTA Y, DELTA Z).

Približna povezava me njima je:  lambda_SLO   = lambda_WGS84 + 17" in
                                                           fi_SLO  = fi_WGS84       +  1".

V Sloveniji velja nov državni koordinatni sistem (ESRS - European Spatial Reference System) - a še ni čisto zaživel v praksi. Zamenjava državnega koordinatnega sistema je zelo obsežen projekt, ki ga država izvede zelo poredko, oziroma ko je nujno potrebno. Določitev in vzpostavitev novega koordinatnega sistema ni toliko »problematična«, kolikor je problematična pretvorba ali preračun vseh prostorskih podatkov iz obstoječega v novi državni koordinatni sistem.
Glej: http://www.gu.gov.si/si/delovnapodrocja_gu/projekti_gu/nov_drzavni_koordinatni_sistem/
Zaradi GPS-a trenutno v SLOVENIJI realno živi koordinatni sistem WGS84 (velja za leto 2009 in najbrž še za naprej). Težave so, ker mnogi ne vedo, da smo prej imeli D48 sistem, in da to ni isto. V šolah smo dobili napačen "vtis", da je v veljavi samo en geografski sistem, pa temu ni tako ...
VNESI GAUSS-KRUGERJEVE KOORDINATE

GKY/D48: m           GKX/D48: m


wgs84 ge.dol.: dec. zapis
wgs84 ge.siri. : dec. zapis
D48 ge.dol.: dec. zapis
D48 ge.siri. : dec. zapis

Za pretvorbo iz fi in lam v GKXY bere iz zgornjih desnih kolon, decimalni zapis!!!!

GKY/D48 (izracunan):
GKX/D48 (izracunan):
Za trenutno veljavni sistem ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) velja za ravninske koordinate v Sloveniji večinoma naslednji približek med pretvorbo GAUSS-KRUGERJEVIH koordint v ETRS89 (2017):
ETRS89 X = GKY - 370 m
ETRS89 Y = GKX + 485 m

Ta bribližek pri računanju razdalj ne dela razlik glede na GAUSS-KRUGERJEVE koordinate.
Opomba:
X in Y sta v ETRS89 obrnjeni (X sedaj velja za smer vzhod - zahod)!

Zorko Vičar
feb. 2009/2017
Nekaj primerov,
ETRShttp://sitranet.si/
ETRS http://193.2.92.129/:
http://193.2.92.129/D48_D96.html

Transformacija koordinat iz D48/GK v D96/TM

Podatki

x y H
154885.000 523494.000 0.000

Rezultati

N E H
155370.382 523125.015 0.000

Koordinate so izracunane na osnovi skupine parametrov: SLO_splosni

Transformacijski parametri: [409.545088 72.164092 486.871732 -3.085957 -5.46911 11.020289 17.919665]

http://193.2.92.129/ETRS_D48.html
D48
46.53791836900056  15.30634137204387
46° 32' 16.51''    15° 18' 22.83''

Spodaj je pretvorba D48 v  ETRS89 

Transformacija elipsoidnih koordinat ETRS89 v D48/GK
fi (dec.st.) 	la (dec.st.) 	h
46.90532880 	15.51761492 	0.000
46° 54' 19.18''   15° 31' 3.41''

razlika okrog 22'  ralika okrog  13' ???????????

 Rezultati

x 	y 	H
195847.411 	539801.051 	0.000

Koordinate so izracunane na osnovi skupine parametrov: SLO_splosni

Transformacijski parametri: [-409.520465 -72.191827 -486.872387 3.08625 5.468945 -11.02037 -17.919456]      

Nadmorske visine H so izracunane iz elipsoidnih visin h in interpolirane
geoidne visine N iz absolutnega modela geoida Slovenije.