Fizikalni eksperimenti na spletu, nekateri izračuni, razlage, animacije


Zbirka povezav se dopolnjuje!


 1. Cartesian diver
  (kartezični plavač)

 2. Eksperimenti v mikrogravitaciji
  (a)

 3. Eksperimenti v mikrogravitaciji
  (b)

 4. breztežnost v prosto padajoči plastenki polni vode z lahko žogico pripeto na vijačno vzmet - genialno
  (stran 295)

 5. Stacked ball drop physics
  (prožni trki med masivnimi in lahkimi telesi - teorija)

 6. Stacked ball drop physics
  (prožni trki med masivnimi in lahkimi telesi - primer in primerjava s supernovo)

 7. Stacked ball drop physics
  (prožni trki med masivnimi (V hitrost) in lahkimi telesi (v hitrost) - v številkah, v' je hitrost lahkega telesa po prožnem trku z masivnim telesom: v' = 2V - v)

 8. acceleration of a yo-yo and tension in the string
  (pospešek igračke jojo in sila v vrvici)

 9. Yoyo Pulled Along the Ground
  (pospešek igračke jojo na ravnem, vrvico vlečemo vodoravno)

 10. Yo-Yo: Rolling, sliding, pulling
  (pospešek igračke jojo na ravnem, vrvico vlečemo poševno)

 11. Solid Cylinder Rolling Down an Incline
  (pospešek kotalečega se valja po klancu)

 12. Elongation of a bar due to its Own weight (A)
  (podaljšanje palice zaradi lastne teže).
  ali Elongation of a bar due to its Own weight (B)

 13. Elongation of a bar due to its Own weight (C)
  (stožec ...)

 14. Geometríjska vrsta
  Člen geometrijske vrste k je manjši od 1:
  k<1
  - vsota geometrijske vrste s je: s = k^0 + k^1 + k^2 + k^3 + ... + k^n = 1 + k^1 + k^2 + k^3 + ... + k^n, kjer potenca n zavzema vrednosti od 0 do neskončno, poiščimo vsoto, velja:
  - vsota ks = k^1 + k^2 + k^3 + ... + k^n
  Razlika obeh vrst je: s - ks = 1, sledi končni rezultat vsote s:
  s = 1/(1 - k)
  Vsota vrste (ak^n ), kjer lahko izpostavimo vrednost a, je s = a/(1 - k).
  Če se n začne z n = 1, potem velja s = ak + ak^2 + ak^3 + ... + ak^n: s = a*k*(k^(1-1) + k^(2-1) + k^(3-1) + ... + k^(n-1)) = vsota ak(k^(n-1)) = ak/(1 - k)
  PRIMER 1:
  SUM(n=1, infinity) (-3)^(n-1)/4^(n-2) - determine whether the series is convergent or divergent. If it is convergent, and its sum. (geometríjska vrsta)


  PRIMER 2:
  sestavljena vrsta, vsota ( 6^(n-2)/8^n - 3^(n+1)/8^n ) od n=1 do n = neskončno (uporabimo enačbo s = ak/(1 - k) ), naprej pa zapišimo vsoto obeh vrst:
  vsota ( 6^(n-2)/8^n ) - vsota (3^(n+1)/8^n ), velja:
  prvi člen, vsota ( 6^(n-2)/8^n ) = vsota (1/36)( 6^n/8^n ) = vsota (1/36)( 3^n/4^n ) = vsota (1/48)( 3^(n-1)/4^(n-1) ) = (1/48)( 1/(1 - 3/4)),
  za drugi del vrste velja:
  vsota ( 3^(n+1)/8^n ) = vsota (9/8)((3^(n-1)/8^(n-1) ) = (9/8)((1/(1 - 3/8 ), če setavimo oba dela vrste dobimo:
  s = (1/48)( 1/(1 - 3/4)) - (9/8)((1/(1 - 3/8 ) = 1/12 - 9/5 = -103/60 = -1.716666666666 ...

 15. Zakaj je x na 0 enako 1: x^0 = 1?
  --------------------------------------------
  Dokaz ćez palec!
  Poglejmo n-ti koren šetvila x. Koren x(1/n) = x^(1/n) = ?, če n gre proti neskončno, gre potenca 1/n proti 0,
  n-ti koren (če n večamo) vsakega števila gre tako proti 1, tudi če je število 1>x>=0x.
  ZATO VELJA: x^0 = 1.
  Velja tudi 1/x^(1/n) = (1/x)^(1/n) = 1, če n in x gre proti neskončno, limitirata 1/x in 1/n proti 0, velja rorej 0^0 = 1.
  Primeri, ki to nakazujejo:
  121^(1/9) = 1.703807779
  121^(1/18) = 1.305299881
  122^(1/27) = 1.19473775
  123^(1/36) = 1.143017606
  124^(1/45) = 1.113064885
  --------------------------------
  0.01^(1/9) = 0.59948425
  0.01^(1/18) = 0.774263683
  0.01^(1/27) = 0.843190929
  0.01^(1/27) = 0.879922544
  0.01^(1/45) = 0.902725178

  n=100000000, zato velja 1/100000000 = 0.00000001
  x=0.00000001, velja (0.00000001)^(1/100000000) = 0.999999816 ali (1/100000000)^(1/100000000) = 0.999999816
  x=100000000, velja (100000000)^(1/100000000) = 1.000000184
  -----------------------------------------------------------------------------
  Dokaz s pomočjo geometrijske vrste za 0^0 = 1. Če x<1, velja za vsoto vrste s:
  s = x^0 + x^1 + x^2 + x^3 + ... + x^n = 1/(1 - x)
  IN če je x = 0, velja s = 0^0 + 0 + ... = 1/(1 - 0), od koder sledi 0^0 = 1/(1 - 0) = 1


 16. ()  Za astronomski krožek: ZORKO Vičar


  RFC-822: Zorko.Vicar@guest.arnes.si


  Nazaj na domačo stran.

  Valid HTML 4.0!