Izračun PLOŠČINE mnogokotnika v ravnini x,y!


Interactive JavaSript Calculator - Calculating Polygon Area

Nasvet: Tabela ne sme imeti praznih vrstic, med kolonami je TABULATOR, zadnja vrstica ne sme biti zaključena z večkratnim \r, \n ali \t, na koncu naj ne bo prazne vrstice.

Površina, ploščina mnogokotnika je (recimo) = vsota (Y[i]+Y[j])*(X[i]-X[j])/2 

Y-axis
^
|       4
|   5 o------o
|    |    \
|    |    \
|   1 o     \
|     \    3 o         
|     \    /
|      \   /
|      \  /
|       \ /
|      2 o
|
+-------------------------> X-axis 

Zaporedne točke (x,y)1,2,3,4 ..., podane v nasprotni smeri vrtenja urinih 
kazalcev, dajo pozitiven rezultat za ploščino (slika zgoraj), v smeri urinih 
kazalcev pa negativen rezultat. Velja za formulo: plos = vsota (Y[i]+Y[j])*(X[i]-X[j])/2 	 
Oziroma - plos = (Y1+Y2)(X1-X2)/2 + ... + (Yn+Y1)(Xn-X1)/2
Interactive JavaScript Calculator - Calculating Polygon Area (author Vičar Zorko). Delimiter - separated value is TAB (the data values are separated by TAB).
Spodaj vnesi ali kopiraj ( enter or copy the data below):
id-točke	X-koordinata	Y-koordinata
REZULTAT - POVRŠINA MNOGOKOTNIKA JE!


Avtor: Zorko Vičar, 2019
Nekaj matrik (nariši si slike v kar. koor. sistemu):

toc	x	y
1	2	1
2	5	1
3	5	4
4	2	4
plos = 9

toc	x	y
1	2	1
2	5	1
3	5	4
4	3.5	6
5	2	4
plos = 12


toc	x	y
1	9	-1
2	11	-1
3	11	1
plos = 2


toc	x	y
1	9	-2
2	11	-2
3	11	0
plos = 2

toc	x	y
1	9	0
2	11	2
3	11	0
plos = -2

toc	x	y
1	0	0
2	3	0
3	3	3
4	0	3
plos = 9

toc	x	y
1	0	0
2	3	0
3	0	3
4	3	3
plos = 0 - to je dislektični z

toc	x	y
1	0	0
2	3	0
3	0	3
4	0	0
plos = 4.5

toc	x	y
1	0	0
2	3	0
3	0	3
4	3	3
5	0	0
pos = 0

toc	x	y
1	0	-1
2	2	-1
3	1	0
plos = 1

toc	x	y
1	1	0
2	0	1
3	2	1
plos = -1

toc	x	y
1	1	0
2	0	1
3	2	1
4	0	-1
5	2	-1
6	1	0
plos = 0

toc	x	y
1	0	-1
2	2	-1
3	1	0
4	1	0
5	2	1
6	0	1
plos = 3

toc	x	y
1	0	-1
2	2	-1
3	1	0
4	1	0
5	2	1
6	0	1
7	1	0
plos = 2


http://www.sunshine2k.de/coding/javascript/polygonarea/polygonarea_js.html

https://www.codeproject.com/Articles/13467/A-JavaScript-Implementation-of-the-Surveyor-s-Form


 • Interaktivni kalkulator za izračun površin poligonov na sferi - recimo na Zemlji (za povprečen radij):
  povrsina_poligona_na_sferi_zv.html.

  Nazaj