ASTRONOMSKI KROŽEK Gimnazije Šentvid
ASTRONOMSKI KROŽEK
Gimnazije Šentvid


Mentor: ZORKO VIČAR
Štihova 6
1113 Ljubljana
SLOVENIJA
tel. (061) 324 563
E-MAIL: RFC-822: Zorko.Vicar@guest.arnes.si

KAKO NAS NAJDETE?


Direktna povezava z domačo stranjo projekta Astronomy On-Line (krajše AOL)Do sedaj je to stran obiskalo veliko ljudi.


URL: http://www2.arnes.si/guest/gljsentvid10/index.html

Za astronomski krožek: ZORKO Vičar

E-POŠTA, RFC-822: Zorko.Vicar@guest.arnes.si


Nazaj na domačo stran.