Povezave:

       

Trdnost lesa

Trdnost lesa je lastnost , ki pove koliko obremenitve les prenese preden se zlomi.

Trden les prenese veliko obremenitev preden se zlomi, in obratno, šibak les ne prenese velikih obremenitev. Na trdnost lesa močno vpliva teža (gostota) lesa. Težji, torej gostejši lesovi, so bolj trdni od lažjih lesov.

Po trdnih lesovih sežemo, ko gradimo razne konstrukcije, pohištvo in vsepovsod tam kjer mora les prenašati veliko obremenitev.

Trdni les je les hrasta, jesena, bresta, bukve, akacije, gabra, macesna.

 

Nazaj na lastnosti!

 

 

anim_trdnost.gif (25570 bytes)