Povezave:

         

Higroskopičnost lesa

Higroskopičnost je lastnost , ki pove, da je les sposoben vpijanja in oddajanja vode, torej vlaženja in sušenja.

Les lahko vpija vodo iz zraka (zračna vlaga), lahko pa vpija vodo, ki je v tekočem stanju. To je proces vlaženja lesa. Takrat les nabreka. Ravno tako les v primernih okološčinah oddaja vodo v zrak, torej se suši. Pri tem se krči, običajno poka in se zvija.

Ko se hlodi razžagajo v deske, je les v  deskah vlažen. Take deske moramo, preden jih predelamo v izdelke, posušiti. To storimo tako, da deske zložimo v kup, med njih pa vstavimo prečne letve. Tako pripravljen les potem sušimo na zraku ali pa v posebnih zaprtih prostorih (sušilnicah), pri višjih temperaturah. Šele v sušilnicah posušen les je pripravljen za predelavo v izdelke kot so pohištvo , talne obloge, vrata , okna...

Posušen les se lahko v vlažnem zraku ali vodi ponovno navlaži.

Nazaj na lastnosti lesa!

Prikaz vlaženja in sušenja lesa ter sprememb, ki se ob tem dogajajo.

 

Glavne posledice vpijanja in odajanja vlage v zrak pri lesu so: spremembe dimenzij (les nabreka, ko vpija vlago in se krči, ko vlago oddaja v okoliški zrak), zvijanje lesa (veženje) in razpoke, ki nastanejo vzdolž vlaken v lesu.