L   E   S

Osnove nastanka lesa, najpogostejše vrste in nekatere lastnosti lesa

Les, ta starodavni material, spremlja človeka od pradavnine pa vse do današnjih dni. V svojem civilizacijskem razvoju je človek les vedno ponovno odkrival in prilagajal njegovo uporabo trenutnim potrebam. Iz njega je izdeloval predmete,  ki so mu lajšali življenje ali pa je izkoriščal v njem skrito toploto, da je lažje preživel dolge mrzle zime.

Tudi v današnji dobi v kateri prevladuje elektronika in umetne snovi ostaja les v svoji enkratnosti zaželjen in iskan material.

Glavna  poglavja:

           


Podpoglavja:

Podpoglavja nastanek lesa:

Kako nastane les?  Kakšen je les?   Kje nastaja les?

Podpoglavja vrste lesa:

 

Glavne vrste iglavcev. Glavne vrste listavcev.

Podpoglavja lastnosti lesa:

Nekatere pomembne lastnosti lesa.

 


Namen gradiva

Gradivo na teh straneh je namenjeno podpori pouka učnih vsebin o lesu pri predmetu tehnične vzgoje v 6. razredu osnovne šole. Namenjeno pa je tudi vsem tistim, ki želijo dobiti osnovno predstavo o lesu kot materialu, njegovem nastanku, in vrstah.

Brskalniki in nastavitve

Gradivo je prilagojeno za ogled z brskalnikom Internet Explorer 5 in resolucijo zaslona 1024 x 760 slikovnih pik.

Avtor strani

Velikanje Emil  univ. dip. ing lesarstva, učitelj računalništva in tehnične vzgoje na OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača

 

Elektronska pošta

Pripombe, pohvale, konstruktivne graje!

Pošlji pošto.

emil.velikanje@guest.arnes.si

Pripombe, pohvale, konstruktivne graje!

 

VIRI IN LITERATURA:

Fotografije mikrostrukture lesa: Martin Zupančič univ.dipl.ing , strokovni sodelovec na Biotehniški fakulteti oddelek za lesarstvo

Poola Lanzara in Mariella Pizzetti: Drevesa, Mladinska knjiga, Ljubljana 1984

Dr. Karel Erich Graebrer: Narava, Mladinska knjiga,Ljubljana 1975

Narris McWhirter in Stan Greenberg: Guinessova knjiga rekordov, Mladinska knjiga. Ljubljana 1978

Nada Gogola: Iz življenja rastlin, DZS, Ljubljana 1995

GEA, letnik VIII, priloga št. 1 januar 1998: Naša drevesa v presežnikih

Erik Hagglund: Chemistry of wood, Academic press inc., poblishers, New York 1951

Kunaver Dušica: Čar lesa v slovenskem ljudskem izročilu, samozal. D. Kunaver. Ljubljana 1996

Gregor Pečenko: Zaščita lesa v praksi, Zveza društev inžinirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenjije, 1987

Giuseppe Grazzini: Narodni parki sveta, Mladinska knjiga, Ljubljana 1993

LES Revija za lesno gospodarstvo: april 1996

Rado Kregar: Naš les, Mladinska knjiga, Ljubljana 1952

prof.dr. E. Elstner, dr. J. Esser, dr. G. Micheler, dr. R.Wieseer: Narava v osrednji Evropi, Mladinska knjiga, Ljubljana 1993

Lastne fotografije, slike in zapiski.

 

Povezave na sorodne strani in na strani, ki se temetsko navezujejeo na tematiko o lesu:

Osnovni pojmi o drevesu gozdu, rastlinah in letnih časih

Predstavitev oljke, plodov, proizvodov...

Razni otroški teksti na temo drevo.

Velika drevesa na pohorju.

Stran z učno vsebino o lesu, vrstah, gozdu, obdelavi lesa...

Revija Les.

Arhiv revije Les.

O lesu v anglešcini

Opisi drevesnih vrst v anglešcini.

Zbornik gozdarstva in lesarstva.

Fakulteta za lesarstvo.

IPC - center RS za poklicno izobraževanje.

Test na temo les za 6. razred.

 


 

Divača, marec 2001