ZGODOVINA COLA


Vas je nastala ob prometni povezavi med Aquilejo (Oglej) in Emono (Ljubljano). O obstoju cestne povezave (rimske ceste) priča tudi miljni kamen iz 4.st., ki so ga našli v gradu Trillek, posvečen je bil Juliju Odpadniku. Ostanki utrdb kažejo pomembno vlogo takratnega Cola v obrambnem sistemu Clauster Alpium Ilirium. To območje je odigralo pomembno vlogo tudi ob znameniti bitki Ob mrzli reki. Vas je prvič omenjena v urbarju iz leta 1345. Prvo znano ime za našo vas je Podvelb, po gradu, ki se je nahajal v bližini današnje cerkve. V 16.st. so ga sezidali baroni Flachenfeldi. Tam so postavili tudi mitnico, kjer so pobirali neke vrste cestnino, oziroma carino (zoll). V začetku 19.st. pa se je ta del vasi poimenoval Col (prav zaradi cestnine). V času Napoleonovih pohodov so Francozi uvedli hišne številke, ki so naraščale od vzhoda proti zahodu. Na Colu je bilo takrat 13 hiš. Leta 1809 se je tudi na Colu odvijala bitka med Francozi in Avstrijci, ki so se morali umakniti in Ilirske province so takrat pripadle Francozom. Po umiku Francozov so naši kraji spet prišli v roke avstrijskemu cesarstvu.


                   

Poučevanje otrok se je začelo že pred letom 1850, OŠ pa je bila zgrajena leta 1873. Leta 1894 pa so zgradili tudi novo cerkev Sv. Lenarta. ljudje so se zlasti ukvarjali  s kmetijstvom, gozdarstvom, ovčjerejo ter drobno obrtjo.