Težave na področju neverbalne komunikacije

Znaki in simptomi

 • težko prepozna neverbalne znake kot so izraznost obraza ali drža telesa
 • ima slabo psihomotorično koordinacijo; je neroden, stalno »na poti«, zaletava se v ljudi in predmete; izrazite težave v fini motoriki: zavezovanje čevljev, pisanje, uporaba škarij (glej rubriko dispraksija)
 • potreba po verbalnem izražanju vsega, kar se dogaja - da razume okoliščine, se orientira v prostoru, razume napotke; pogosto se zgubi ali zamuja
 • težko se sooča s spremembami, tranzicijami
 • težko posplošuje prej naučene informacije  
 • težje sledi navodilom v več korakih
 • prevaja, razume vse dobesedno
 • preveč, prepogosto sprašuje, kar je lahko moteče v razredu
 • ker ima dobre verbalne sposobnosti, daje vtis bolj sposobnega

Strategije

 • vadimo kako priti do željenega cilja (npr. od avtobusne postaje do šole)
 • zmanjšamo tranzicijo, spremembe in jih vsakokrat podkrepimo z verbalnimi navodili, opisi; temeljito ga v naprej pripravimo na ekskurzije ali druge spremembe v šolski rutini  
 • nikoli ne smemo predvidevati, da bo učenec avtomatično razumel navodila – potrebno je preverjati razumevanje (če ponovi dobesedno, še ne pomeni, da razume!)
 • verbalno izpostavljamo podobnosti, razlike in povezave; navodila zapisujemo po korakih, ki jih oštevilčimo; poenostavimo abstraktne koncepte, obrazložimo prenesene in različne pomene
 • učencu poskušamo vedno odgovarjati na vprašanja, vendar ga v naprej opozorimo, da lahko postavi le določeno število vprašanj (3 namesto nekaj!), na ostala pa bomo odgovorili med odmorom, po pouku
 • omgočimo, da ne sodeluje pri določenih aktivnostih, če vidimo, da so preveč zahtevna zanj
 • naredimo check liste z dnevnimi, tedenskimi obveznostmi

NLD seminar.doc