Govorno jezikovne težave

Znaki in simptomi

 • težko razbere pomen v pogovoru
 • slabo pisno izražanje
 • slabo bralno razumevanje
 • težave pri verbalnem izražanju misli
 • težko poimenuje predmete ali prepozna imena predmetov  
 • frustracija ob tem, da želi veliko povedati, samo ne zmore tega povedati
 • pogosto čuti, da ima »besedo na koncu jezika«
 • lahko predmet opiše, ga nariše, ne more pa ga poimenovati
 • težje razume šale

Strategije

 • govorimo počasi in razločno ter uporabljamo enostavne stavke za posredovanje bistvenih informacij
 • napotimo k logopedu
 • dovolimo uporabo diktafona pri pouku
 • zapišemo ključne besede na tablo
 • omogočimo vrstniško pomoč
 • uporabljamo vizualne tehnike za spodbujanje poslušanja in razumevanja
 • uporabljamo posebne programe za delanje zapiskov predavanj in knjig
 • uporabljamo začetna vodila pri nalogah ustvarjalnega pisanja (začnemo spis s par besedami, učenec ga prosto nadaljuje)
 • vadimo povzemanje zgodb, uporabljamo vmesna vprašanja in vizualne strategije pri preverjanju razumevanja

http://www.drustvo-vilko-mazi.si/