Težave koordnacije (dispraksija)

Znaki in simptomi
 

  • težave na področju predelave senzornih informacij, načrtovanja, organizacije in koordiniranega izvajanja nekaterih gibov
  • ima slabo koordinacijo; je neroden, stalno »na poti«, zaletava se v ljudi in predmete
  • izrazite težave v fini motoriki: zavezovanje čevljev, pisanje, uporaba škarij
  • težave v časovni in prostorski orientaciji

Strategije 

·           potrebna je višja stopnja organiziranosti: otrok si sam ali s pomočjo staršev izdela program dela tekom dneva, kamor beleži, kaj je že opravil in kaj še mora

·           spodbujanje socializacije, vključevanja v vrstniško skupino s pomočjo socialni iger

·           obvezna udeležba pri gibalnih aktivnostih (pri ocenjevanju upoštevamo njegove primanjkljaje!)

·           finomotorične vaje, grafomotorične vaje, vaje za koordinacijoDISPRAKSIJA.doc

Zgodnja obravnava otrok z dispraksijo.doc

ODRASLI Z DISPRAKSIJO.doc