Težave pri pisanju (disgrafija)

Znaki in simptomi

 • pisava je nečitljiva kljub ustrezni spodbudi in porabljenemu času za vadbo
 • neskladja – pri zapisu uporablja tako tiskane kot pisane črke, velike in male črke; neustrezne velikosti, oblike, naklon črk
 • ne dokončuje zapisa besed, črk; izpušča besede
 • neustrezen razmak med besedami in črkami
 • nenavadno obračanje zapestja, nenavadna telesna drža ali usmerjenost papirja
 • težko si predstavlja (vizualizira) zapis črke
 • prepisovanje in pisanje je počasno in mučno
 • na papirju se slabše orientira (leva-desna, zgoraj-spodaj)
 • ima zakrčen ali nenavaden prijem; lahko se občasno pritožuje glede bolečine v zapestju
 • težave pri hkratnem izvajanju pisanja in razmišljanja (priprava zapiskov, pisanje prostih spisov)

Strategije

 • predlagamo uporabo različne tehnologije, dovolimo uporabo programov za pripravo zapiskov
 • učenca ne izpostavljamo, ga ne grajamo
 • poslužujemo se ustnega preverjanja in ocenjevanja znanja
 • omogočamo uporabo diktafonov za snemanje učnih ur
 • predhodno pripravimo zapiske ali ključne točke, da mu med poukom ni potrebno preveč pisati
 • zmanjšamo obseg prepisovanja, npr. matematične naloge mu v naprej natisnemo
 • omogočamo uporabo milimetrskega ipd. papirja
 • predlagamo uporabo posebnih držal za pisalo ali druge podobne pripomočke
 • omogočamo alternative pisnim preizkusom znanja (video, avdio posnetki odgovorov)