Težave pri računanju (diskalkulija)

Znaki in simptomi

 • težave pri razumevanju konceptov: mestne vrednosti, količine, številske vrste, pozitivne in negativne vrednosti, prenašanje in odvzemanje (pri pisnem računanju)
 • težave z razumevanjem in reševanjem besedilnih nalog
 • težave z vzpostavljanjem vrstnega reda (sekvencioniranjem) podatkov ali dogodkov
 • težave pri uporabi ustreznih korakov pri računanju
 • težje razumevanje deljenja, ulomkov
 • težave pri rokovanju z denarjem (npr. koliko posameznih bankovcev, kovancev je potrebno za nakup, koliko denarja dobimo nazaj)
 • težje prepozna želene postopke pri seštevanju, odštevanju, množenju in deljenju (npr. odšteva namesto deli)
 • težko poveže določene pojme (besede) z matematičnimi postopki (npr. odštej pomeni isto kot vzemi stran)
 • težave pri razumevanju konceptov v zvezi s časovno predstavljivostjo, npr. dnevi, tedni, meseci, letni časi, četrtletje ipd.
 • težje organizira naloge na strani, ohranja poravnanost števil (npr. ustrezno podpisovanje števk pri deljenju)

Strategije

 • dovolimo uporabo opor kot so prsti, list papirja za dodatno računanje
 • uporabljamo diagrame in grafično ponazarjamo matematične koncepte
 • omogočamo pomoč vrstnikov
 • svetujemo uporabo milimetrskega papirja, barvnih pisal za različne poudarke pri nalogah
 • uporabljamo opore, s katerimi lahko rokujemo (npr. računala, številski trak, stotiški kvadrat, materiali Montessori)
 • narišemo slike, skice za besedne naloge
 • uporabimo mnemo tehnike za učenje korakov pri usvajanju matematičnih konceptov
 • uporabljamo ritem in glasbo pri poučevanju matematičnih dejstev
 • mogočamo uporabo računalnikov za urjenje in vadbo
   

  Kako se učiti matematiko pa si lahko preberete v brošuri

  KAKO SE UČIT MATEMATIKO
  ali računanje ni igra

  ki jo lahko naročite na tej povezavi ali pa, če kliknete spodnjo sliko.


  Na naslednji povezavi lahko izveste zakaj imajo nekateri otroci težave pri računanju.

  Zakaj imajo nekateri otroci težave pri računanju?