Rezultati 1. kolokvija z dni 8. in 11. septembra 2015:

geslo

- točk

ocena

mayamaya 3 odlično (10)
SEKSTAKORD 15 odlično (10)
1994991 19 odlično (10)
2010994 23 prav dobro (9)
FIĆKO 26 prav dobro (9)
RS 53 dobro (7)
LR2004 67 zadostno (6)
KORENČEK 120 nezadostno (4)

Teste si lahko ogledate v ponedeljek, 14. septembra ob 9h.

 

Rezultati 2. kolokvija z dni 8. in 11. septembra 2015:

geslo

- točk

ocena

43130014 81 prav dobro (9)
151 77 prav dobro (8)
2010994 66 dobro (7)
yoga 62 dobro (7)
LR2004 60 dobro (7)
SEKSTAKORD 51 zadostno (6)
Korenček 50 zadostno (6)
431200 19 nezadostno (2)

Teste si lahko ogledate v ponedeljek, 14. septembra ob 9h.

 

Rezultati 1. kolokvija z dne 30. junija 2015:

geslo

- točk

ocena

HVALA TI G. 10 odlično (10)
43130053 20 odlično (10)
22 57 dobro (7)
modrazelenica 64 dobro (7)
43090135 67 zadostno (6)

 

Rezultati 2. kolokvija z dne 30. junija 2015:

geslo

%

ocena

 

geslo

%

ocena

1994991 98

odlično (10)

43090062 66

dobro (7)

mayamaya 87 prav dobro (9) 43120019 66 dobro (7)
PANDA 87 prav dobro (9) 43130014 66 dobro (7)
HARIBO 87 prav dobro (9) 22 :) 64 dobro (7)
43130056 85 prav dobro (9) 43130079 62 dobro (7)
43130052 79 prav dobro (8) fiscis 62 dobro (7)
43130027 77 prav dobro (8) HS 53 zadostno (6)
1234567 77 prav dobro (8) 43090135 53 zadostno (6)
2015 77

prav dobro (8)

KK 272 51

zadostno (6)

55 77 prav dobro (8) VESLO 49 nezadostno (5)
M.M. 74 prav dobro (8) 0164 45 nezadostno (5)
0106994 74 prav dobro (8) FLAŠKA 40 nezadostno (5)
43130037 74 prav dobro (8) 43120026 28 nezadostno (3)
G-dur je D 72 prav dobro (8) 43090219 4 nezadostno (1)
0209md 72

prav dobro (8)

 

Teste si lahko ogledate v torek, 7. julija ob 9h v sobi AG 22.

 

Rezultati 1. kolokvija z dne 16. junija 2015:

geslo

- točk

ocena

KK2702 30 prav dobro (9)
43130027 41 prav dobro (8)
4313 58 dobro (7)
fiscis 65 dobro (7)
MD3095 79 zadostno (6)
43090218 80 zadostno (6)
43090135 116 nezadostno (5)

 

Rezultati 2. kolokvija z dne 16. junija 2015:

geslo

%

ocena

 

geslo

%

ocena

43130055 100

odlično (10)

43130111 74

prav dobro (8)

GREEDO 98

odlično (10)

0106994 72

prav dobro (8)

43130050 98

odlično (10)

KATKICA 72 prav dobro (8)
JOGURT 98

odlično (10)

43130088 68 dobro (7)
43130047 94

odlično (10)

BRASEC 68 dobro (7)
1108994 94

odlično (10)

modra zelenica 66 dobro (7)
FLP4 91 odlično (10) 1Q84 64 dobro (7)
CL222 90 odlično (10) 43130076 64 dobro (7)
43130060 90 odlično (10) JEZUS 60 dobro (7)
123456 90 odlično (10) ABCDXXX 60

dobro (7)

112 83

prav dobro (9)

MK123 55

zadostno (6)

HENČA 81

prav dobro (9)

PHILIPS TV 51 zadostno (6)
43130024 81

prav dobro (9)

MUC 47 nezadostno (5)
BREZ_UČENJA 81 prav dobro (9) 54321 43 nezadostno (5)
43130053 80 prav dobro (9) VIJOLIČNI KULI 38 nezadostno (4)
43130112 79 prav dobro (8) 43090062 34 nezadostno (4)
AMANDUS 79 prav dobro (8) SO WHAT 32 nezadostno (4)
TYRION 77 prav dobro (8) SVINČNIK 26 nezadostno (3)
43140087 74

prav dobro (8)

 

Teste si lahko ogledate v torek, 23. junija ob 9h v sobi AG 21.

 

Rezultati 1. kolokvija z dne 28. januarja 2015:

geslo

- točk

ocena

 

geslo

- točk

ocena

43130055 7

odlično (10)

MULTISOLA 34

prav dobro (9)

pozabljivka 7

odlično (10)

88xyz5 38

prav dobro (8)

G. M. TARKIN 9

odlično (10)

FLP413 40 prav dobro (8)
1108994 10

odlično (10)

43130014 40 prav dobro (8)
MINECRAFT 13

odlično (10)

KKMO 43 prav dobro (8)
CL22 17

odlično (10)

43130060 47 prav dobro (8)
43130052 18 odlično (10) 1Q84 54 dobro (7)
43130087 19 odlično (10) 43090062 55 dobro (7)
RIBICE 20 odlično (10) 43130086 57 dobro (7)
43130037 20 odlično (10) januar 75

zadostno (6)

0106994 23

prav dobro (9)

NEUMEISTER 78

zadostno (6)

43130056 26

prav dobro (9)

BUTARA 79 zadostno (6)
713 27

prav dobro (9)

KVINTA 104 nezadostno (4)
43130024 29

prav dobro (9)

4694 133 nezadostno (2)

Ogled testov v petek, 6. februarja ob 9h v sobi 21 ODPADE!

 

Rezultati 2. kolokvija z dne 8. septembra 2014:

geslo

%

ocena

43120119 82 prav dobro (9)
43120033 80 prav dobro (9)
HbA1c 80 prav dobro (9)
mosquilla 78 prav dobro (8)
flower 64 dobro (7)
43110018 53 zadostno (6)
43090151 42 nezadostno (5)
43090218 38 nezadostno (4)

Rezultati 1. kolokvija z dne 8. septembra 2014:

geslo

- točk

ocena

Sportsvan 24 prav dobro (9)
HbA1c 40 prav dobro (8)
harm13 49 prav dobro (8)
43120015 53 dobeo (7)
SCARBO 63 dobro (7)
43120169 65 dobro (7)
43120118 65 dobro (7)
43120105 69 zadostno (6)
43110018 69 zadostno (6)
43120068 72 zadostno (6)
flower 72 zadostno (6)
43070055 79 zadostno (6)
Cool Chopin 79 zadostno (6)
75432 80 zadostno (6)
43090151 99 nezadostno (5)
43120209 118 nezadostno (3)

Rezultati 1. kolokvija z dne 23. junija 2014:

geslo

- točk

ocena

43120022 28 prav dobro (9)
43120050 42 prav dobro (8)
43120029PR 52 dobro (7)
D3MO 57 dobro (7)
43120119 58 dobro (7)
43120173 63

dobro (7)

43120169 96 nezadostno (4)
43120118 100 nezadostno (4)
43090218 110 nezadostno (4)
SCARBO 117 nezadostno (3)
43120015 120 nezadostno (3)
43120117 122 nezadostno (3)
43090135 124 nezadostno (3)
SAX 125 nezadostno (3)


Teste si lahko ogledate v četrtek, 26. junija ob 9h v sobi 21.

Rezultati 2. kolokvija z dne 23. junija 2014:

geslo

%

ocena

 

geslo

%

ocena

ŠUNDIGUNDI 96

odlično (10)

CR7 58 zadostno (6)
43120056 92

odlično (10)

130692 56 zadostno (6)
43120021 85 prav dobro (9) 250293 50 zadostno (6)
43120100 73 prav dobro (8) 43120106 48 nezadostno (5)
43120068 71 prav dobro (8) 43120111 40 nezadostno (5)
Plodn 71 prav dobro (8) 43120209 38 nezadostno (4)
43120105 71 prav dobro (8) modroozadje 35 nezadostno (4)
43090180 67

dobro (7)

KORENČEK 19 nezadostno (2)
43120204 65

dobro (7)

36120026 8

nezadostno (1)

43110101 60

dobro (7)

 


Teste si lahko ogledate v četrtek, 26. junija ob 9h v sobi 21.

 

Rezultati 2. kolokvija z dne 9. junija 2014:

geslo

%

ocena

 

geslo

%

ocena

SORDINO

96

odlično (10)

43110032

71

prav dobro (8)

yxz

96

odlično (10)

MA

71

prav dobro (8)

BLABLA

94

odlično (10)

43120118

67

dobro (7)
43120050

94

odlično (10)

43120059

63

dobro (7)
0810M

94

odlično (10)

4320044

60

dobro (7)
43120045

94

odlično (10)

EŽNACNJARK

56

zadostno (6)
43120016

94

odlično (10) 41080148

56

zadostno (6)
43120049

92

odlično (10) 43080137

56

zadostno (6)
43120173

88

prav dobro (9)

SCARBO

54

zadostno (6)

43120051

88

prav dobro (9)

AFNA

52

zadostno (6)

43120066

83

prav dobro (9)

 

50

zadostno (6)

43120014

83

prav dobro (9)

43120068

48

nezadostno (5)
43120104

83

prav dobro (9)

43120106

43

nezadostno (5)
126

81

prav dobro (9)

43090180

40

nezadostno (5)
STRIC IZ OZADJA

81

prav dobro (9)

43110101

33

nezadostno (4)
43120029P

81

prav dobro (9)

43120209

27

nezadostno (3)
43120015

79

prav dobro (8)

CR7

25

nezadostno (3)
43120117

77

prav dobro (8)

130692

15

nezadostno (2)

43020022

75

prav dobro (8)

4309035

0

nezadostno (1)

Graggae 73 prav dobro (8)  

 

 

Rezultati 1. kolokvija z dne 10. februarja 2014:

geslo

- točk

ocena

0304993 19

odlično (10)

43120204 25 prav dobro (9)
126 46 prav dobro (8)
43120116 47 prav dobro (8)
43110032 50 prav dobro (8)
43120033 55

dobro (7)

43120100 57 dobro (7)
130692 77 zadostno (6)
43120044 78 zadostno (6)
43110101 80 zadostno (6)
43120106 80 zadostno (6)
VEVERICA 94 nezadostno (5)
41080148 113 nezadostno (3)
43120111 114 nezadostno (3)
4320015 114 nezadostno (3)


Teste si lahko ogledate v torek, 15. aprila ob 12h v dvorani AG.

 

Rezultati 1. kolokvija z dne 27. januarja 2014:

geslo

- točk

ocena

 

geslo

- točk

ocena

43120049 2

odlično (10)

Lift 47

prav dobro (8)

43120016 13

odlično (10)

PADAVIDMO 49

prav dobro (8)

2x4y 15

odlično (10)

EŽNACNJARK 49

prav dobro (8)

43120014 16

odlično (10)

43120059 50

prav dobro (8)

43120056 17

odlično (10)

MA 56

dobro (7)

SORDINO 19

odlično (10)

250293 61

dobro (7)

ANONIMNEŽ 19 odlično (10) MORGOTH 64

dobro (7)

ŠUNDIGUNDI 20 odlično (10) LALA 73 zadostno (6)
0810M 26

prav dobro (9)

crm48 78 zadostno (6)
43120066 28

prav dobro (9)

43080137 80 zadostno (6)
GI 34

prav dobro (9)

43120061 105 nezadostno (4)
43120051 39

prav dobro (8)

43110101 109

nezadostno (4)

43120104 41

prav dobro (8)

 


Teste si lahko ogledate v petek, 31. januarja ob 10h v sobi 21.