Rezultati 2. kolokvija z dne 14. junija 2017:

geslo

%

ocena

vrata

95

odlično (10)

SONČEK

82

prav dobro (9)

Lepa Vida

80

prav dobro (9)

4923

77

prav dobro (8)

5555

64

dobro (7)

Teste si lahko ogledate v sredo, 21. junija ob 11h v sobi AG 21.


Rezultati 1. kolokvija z dne 26. januarja 2017:

geslo

- točk

ocena

13579

10

odlično (10)

BKGN

14

odlično (10)

a49

20

odlično (10)

0805996MB

97

nezadostno (4)

 

Rezultati 1. kolokvija z dne 6. julija 2016:

geslo

- točk

ocena

43130004

55

dobro (7)

 

Rezultati 2. kolokvija z dne 6. julija 2016:

geslo

%

ocena

(K.G.)

67

dobro (7)

3

54

zadostno (6)

001

50

zadostno (6)

 

 

Rezultati 2. kolokvija z dni 8. in 11. septembra 2015:

geslo

- točk

ocena

43130010

32

prav dobro (9)

 

Teste si lahko ogledate v ponedeljek, 14. septembra ob 9h.

 

Rezultati 2. kolokvija z dne 11. junija 2015:

geslo

%

ocena

43130003

91

odlično (10)

290613

91

odlično (10)

43130010

85

prav dobro (9)

43130007

74

prav dobro (8)

43130092

72

prav dobro (8)

1313

64

dobro (7)

Še enkrat!

17

nezadostno (2)

Teste si lahko ogledate v torek, 23. junija ob 9h v sobi AG 21.

Rezultata 1. kolokvija z dne 28. januarja 2015:

geslo

- točk

ocena

43130008

31

prav dobro (9)

1313

54

dobro (7)

 

Rezultati 2. in 1. kolokvija z dne 23. junija 2014:

geslo

%

ocena

43120006

74

prav dobro (8)

43120005

73

prav dobro (8)

43120010

71

prav dobro (8)

43120094

65

dobro (7)

43120013

60

dobro (7)

geslo

- točk

ocena

43120013

79

zadostno (6)

43120063

115

nezadostno (3)

Teste si lahko ogledate v četrtek, 26. junija ob 9h v sobi 21.

Rezultati 2. kolokvija z dne 5. junija 2014:

geslo

%

ocena

VČASIH

97

odlično (10)

43120092

92

odlično (10)

43120004

90

odlično (10)

43120003

78

prav dobro (8)

ORBIT

78

prav dobro (8)

43120001

74

prav dobro (8)

43120063

70

prav dobro (8)

43120095

56

zadostno (6)

43120006

56

zadostno (6)

43120094

46

nezadostno (5)

43120013

40

nezadostno (5)

 

Rezultati 1. kolokvija z dne 10. februarja 2014:

geslo

- točk

ocena

43120006

21

prav dobro (9)

ORBIT

44

prav dobro (8)

43120005

49

prav dobro (8)

4320094

65

dobro (7)

43120095

78

zadostno (6)

43120013

121

nezadostno (4)

43120011

184

nezadostno (1)

 

Rezultati 1. kolokvija z dne 27. januarja 2014:

geslo

- točk

ocena

43120004

11

odlično (10)

43120092

15

odlično (10)

KDAJ P. P.

20

odlično (10)

43120010

44

prav dobro (8)

vaio123

49

prav dobro (8)

AEIOU

58

dobro (7)

PLUTO

74

zadostno (6)

43120063

92

nezadostno (5)

43120095

92

nezadostno (5)

43120013

108

nezadostno (4)

 

Teste si lahko ogledate v torek, 2. februarja ob 9h v sobi 21.

Rezultat 2. kolokvija z dne 2. julija 2013:

geslo

%

ocena

43110093

75

prav dobro (8)


Teste si lahko ogledate v ponedeljek, 8. julija ob 12h v zbornici AG.

Rezultat 1. kolokvija z dne 27. junija 2013:

geslo

- točk

ocena

43110024

12

odlično (10)


Teste si lahko ogledate v ponedeljek, 8. julija ob 12h v zbornici AG.

Rezultati 2. kolokvija z dne 24. junija 2013:

geslo

%

ocena

43090221

93

odlično (10)

43110017

91

odlično (10)

43110072

85

prav dobro (9)

zavesa

84

prav dobro (9)

43110001

80

prav dobro (9)

43110024

78

prav dobro (8)

43110027

70

prav dobro (8)

43110056

69

dobro (7)

43110073

68

dobro (7)

43110047

52

zadostno (6)

43110058

44

nezadostno (5)

 

Teste si lahko ogledate v ponedeljek, 8. julija ob 12h v zbornici AG.

Rezultati 1. kolokvija z dne 24. junija 2013:

geslo

- točk

ocena

43110093

60

dobro (7)

43110002

61

dobro (7)

43110028

123

nezadostno (2)


Teste si lahko ogledate v ponedeljek, 8. julija ob 12h v zbornici AG.

Rezultati 2. kolokvija z dne 11. junija 2013:

geslo

%

ocena

43110002

91

odlično (10)

43110036

87

prav dobro (9)

43110038

85

prav dobro (9)

43110083

76

prav dobro (8)

DECCA

71

prav dobro (8)

43090174

60

dobro (7)


Teste si lahko ogledate v ponedeljek, 24. junija ob 8.30 v sobi 21.