Zahtevana prisotnost in ocenjevanje pri predmetu Harmonija B2

Delovni listi

(zimski semester)
/naslovna stran/
1. delovni list

Vaje

(zimski semester)

1. vaja
2. delovni list 2. vaja
3. delovni list 3. vaja
4. delovni list 4. vaja
5. delovni list 5. vaja
6. delovni list 6. vaja
7. delovni list 7. vaja
8. delovni list 8. vaja
9. delovni list 9. vaja
10. delovni list 10. vaja
11. delovni list 11. vaja
12. delovni list 12. vaja
13. delovni list 13. vaja
14. delovni list 14. vaja

Delovni listi

(letni semester)

 

 

/naslovna stran/
15. delovni list

Vaje

(letni semester)

15. vaja
16. delovni list 16. vaja
17. delovni list 17. vaja
18. delovni list 18. vaja
19. delovni list 19. vaja
20. delovni list 20. vaja
21. delovni list 21. vaja
22. delovni list 22. vaja
23. delovni list 23. vaja
24. delovni list 24. vaja
25. delovni list 25. vaja
26. delovni list 26. vaja
27. delovni list