Novosti 

 

Sanacija strelovoda na dimniku tovarne Konus v Slovenjskih Konjicah

Prisotni:  Boris Brusnjak, Pero Robida, Slavko Hostnik
Opis: 27. 4. 2010 smo trije topolški jamarji uspešno sanirali strelovod na 65 m visokem dimniku v Sl. Konjicah. Nosilec izvedbe del je bila firma Hermi. Nekaj utrinkov s te akcije je tukaj.

Občni zbor kluba

Prisotni: Šmarčan, Vidic, Srša A., Srša R, Pergovnik, Mayer, Brusnjak, Robida, Hostnik
Opis:  23.4.2010: OZ se nas je udeležilo 9 članov, ostali so se opravičili.  Kako je bilo, se vidi tukaj.
 

Čistilna akcija v Lokovici

Prisotni: Maja, Damjan, Boris, Janko, Janez, Slavko
Opis: 17. 4. smo topolški jamarji očistili dve jami v Lokovici. Ena od teh je bila še posebej zasvinjana z živalskimi odpadki v plastičnih vrečah. Žal zaradi pomanjkanja prostora na prikolici kot tudi zaradi časovne stiske jame nismo uspeli očistiti v celoti. V njej je po grobi oceni ostalo še okoli 30 vreč, ki jih bo treba čimprej spraviti na površje. Nekaj utrinkov iz naše akcije je v priloženih fotografijah. tukaj.

Ogled jam v Lokovici in opuščenega rudnika v Penku pri Šoštanju

Prisotni: Janja Žula, Robi Skornšek, Damjan Konovšek, Slavko Hostnik
Opis: Tokratna akcija je imela kar nekaj ciljev. Prvi je bil popeljati oz. pokazati trem potencialnim novim članov nekaj bližnjih in lažje dostopnih jam v okolici Šoštanja. Naslednji cilj je bil preveriti na terenu, katere jame so v katastru JZS podvojene. Kandidatk je kar nekaj, med njimi dve, ki smo si jih tokrat ogledali. Naslednji cilj, ki smo si ga zadali, pa je bil preveriti, kolikšna je onesnaženost teh jam. Namreč, bliža se 17. april, ko bo v Sloveniji potekala velika očiščevalna akcija v katero se bomo vključili tudi topolški jamarji. Smeti smo našli v dveh jamah ter v umetnem rovu pod železniškim predorom v Penku. Nekaj nakopičenih odpadkov pa smo opazili tudi ob reki Paki. Nekaj utrinkov iz te akcije je tukaj.

Tekma v žimarjenju na Lentu, 3. julij 2009

Prisotni: Močnik Mirko in Matej
Opis: Matej je na tekmi zasedel 2. mesto.

 

Raziskava Karove jame na Podvežaku, 28. junija 2009

Prisotni: Karlovčec Marjan, Hostnik Slavko
Opis:
Marjan mi je pokazal vhod v doslej še neznano jamo blizu Podvežaka. Jamo sem raziskal in napisal zapisnik. Zaradi slabega vremena nisem mogel določiti lokacije, zato bo potrebno to storiti čimprej. Jama ima sicer dva vhoda, ki se na globini 19 m združita. Najlažji dostop je skozi navpični jašek, ki je globok 30 m. Jašek se nadaljuje po poševnem zasneženem rovu do manjše dvorane, kjer je konec jame, katera je sicer globoka 45 m, skupna dolžina pa znaša 106 m.
 

Ogled Konečke jame v soboto, 23. maja 2009

Prisotni: Brusnjak, Robida, Zadnik, Močnik Matej, Hostnik
Opis: v jamo smo popeljali 14 otrok in učiteljic OŠ Mozirje, in sicer v okviru njihove raziskovalne naloge "Kolesarska pot po Golteh". Pred ogledom smo dostop do jame ustrezno zavarovali z vrvno ograjo. Ostalih aktivnosti zaradi pomanjkanja časa nismo izvedli.


Napoved aktivnosti: Ogled Konečke jame v soboto, 23. maja 2009
 

Skladno s planom aktivnosti Jamarskega kluba Topolšica za leto 2009 bomo v soboto 23.5.09 izvedli ogled Konečke jame v Belih Vodah. V jamo naj bi popeljali skupino osnovnošolcev iz OŠ Mozirje, predviden čas ogleda je okoli 12.00 ure. Zaradi zagotovitve varnosti na poti do jame je potrebno na kritičnih mestih napeljali vrvno ograjo, zato se bomo že kakšno uro prej zbrali pri zajetju Ljubije (odhod izpred gasilskega doma v Topolšici bo ob 10.30 uri in ob 10.45 izpred gostišča Grebenšek v Florjanu). Za prevoz načelno  poskrbi vsak sam. Če pa kdo nima prevoza,  naj me pokliče (041 709-894). 
Po ogledu Konečke jame bomo predvidoma izmerili še Dadijevo jamo, zato je potrebna osebna jamarska oprema (čelada, svetilka, kombinezon, škornji ali planinski čevlji ter po možnosti rokavice). Po želji bo možen ogled tudi požiralnikov v Zaloki in izvira Ljubije.


Sodelovanje na slovenski jamarski odpravi na Filipinih - 3 do 30. november 2008
Udeleženci: Slavko Hostnik - ŠJKPT

Opis akcije: 3. novembra 2008 je proti daljnim Filipinom poletela slovenska jamarska odprava, ki jo je organiziral jamarski klub "Črni galeb" Prebold. Odprava je štela 9 jamarjev, večinoma članov tega kluba, dva pa sva bila pridružena in sicer prof. dr. Sket iz Ljubljane ter jaz kot član jamarskega kluba Topolšica. Tokratna odprava je bila po letu 1995 in 1999 že tretja v organizaciji preboldskih jamarjev, kot glavno območje raziskav pa je bil tako kot na prvih dveh odpravah, tudi tokrat izbran otok Bohol, ki se nahaja v centralnih Filipinih.


Ogled Ciglerjeve jame - 19. julij 2008
Udeleženci: Slavko Hostnik, Peter Robida - ŠJKPT

Opis akcije: v jamo smo vstopili ob 18h zvečer. Poleg naju so se ogleda udeležili še trije velenjski jamarji. Ker je prejšnji dan deževalo, je bilo v strugi potoka precej vode, del nje je odtekal tudi v jamo. Zaradi tega smo bili že na vhodnem delu čisto premočeni. V jami smo v glavnem fotografirali. Ven smo prišli ob 21h.


Iskanje pogrešane osebe na območju Podvolovljeka in planine Podvežak - 12. julij 2008
Udeleženci: Slavko Hostnik, Boris Brusnjak - ŠJKPT

Opis akcije: na kmetiji Planica se nas je ob 8h zbralo 12 udeležencev iskalne akcije. Poleg naju so bili navzoči še velenjski jamarji, trije lokalni policisti ter dva pripadnika specialne enote policije iz Ljubljane. Po kratkem brifingu smo v dopoldanskem času pregledovali širše območje planine Podvežak, kjer smo pregledali večino tam znanih jam. V popoldanskem času pa smo vnovič pregledali vse jame na območju med kmetijo in cesto, torej pod kmetijo. Žal pogrešane osebe nismo našli.


Ogled Brezna črnih pajkov na Podvežaku

Udeleženci: Robida, Brusnjak,  Hostnik

Ob 12.30 smo predčasno odšli iz služb in se podali proti Podvolovljeku. Naš cilj je bila tokrat jama oz. brezno Črnih pajkov ob cesti na Podvežak. V jamo smo se podali na prošnjo tamkajšnjega kmeta Planinška, da ocenimo, kakšne so možnosti zajetja vode v jami za lokalni vodovod.  V sušnih obdobjih na kmetiji kronično primanjkuje pitne vode, vodnih virov pa v bližini ni. Vodo smo res našli na globini 45 m, vendar je izdatnost oz. pretočnost vode komaj liter na minuto. Jamo so sicer prvi raziskali jamarji iz Belgije, kasneje pa velenjski jamarji. Vmes smo se v jamo nekajkrat spustili tudi mi, vendar zgolj na ogled. Danes je jama globoka 130 m z realnimi možnosmi nadaljevanja.


Pomoč pri izdelavi kresa v Topolšici - 5. - 6. maj 2007

Udeleženci: Robida, Brusnjak, Vidic, Hostnik

Opis: Prvi dan smo delali vsi navedeni od 9 – 16 h in izdelali ¾ kresa, v nedeljo pa sva delala Vidic in Hostnik od 9 – 12 h. Kres je sicer  postavljen v počastitev praznika krajevne skupnosti Topolšica - 9. maj. Na ta dan je bila leta 1945 v Topolšici podpisana kapitulacija nemške vojske, kar je pomenilo konec 2. svetovne vojne.

 

Odpiranje (čiščenje) vhoda v Ciglerjevo jamo - 1. maj 2007

Udeleženci: Robida, Brusnjak, Hostnik

Opis: Ob 8h smo se dobili pri Ciglerjevi jami in pričeli z poglabljanjem struge potoka Strmina. S tem smo dosegli upad nivoja vode za 10 cm, kar je zadostovalo, da voda ni več neposredno tekla v jamo. Sledilo je čiščenje samega vhoda. Pri tem smo morali odstraniti kar nekaj večjih kamnov. Nazadnje smo s fosni preusmerili vodo nazaj v jamo in tako lepo sprali vhodni del. Ko smo z deli končali, smo se spustili v jamo in jo pregledali do kapniške dvorane. Fotozapis akcije je tukaj

 

Podelitev priznanj najboljšemu športnemu društvu - 16. marec 2007

Naš klub je po sklepu UO ŠZŠ z dne 24.1.07 dobitnik priznanja v kategoriji I - priznanje športnemu društvu. Svečana podelitev priznanj bo v petek, 16. marca 2007 ob 19. uri v Kulturnem domu Šoštanj. Jamarji pripravljamo v avli uro pred pričetkom prireditve predstavitev kluba, zato je zaželjeno, da člani kluba pridejo na prireditev že ob 18. uri in seveda v čimvečjem številu.

 

Ogled Tajne jame - 28. dec. 06

Udeleženci: Hostnik (iz JKT)

Opis akcije: Ob 12.00 smo se podali v Tajno jamo z namenom, da določimo mesto, kjer bodo nameščena vrata. Drugi cilj je bil priti do aragonitne dvorane in ugotoviti, kolikšna je škoda zaradi ropanja sadre. V tem delu jame smo tudi izdatno fotografirali. Ven smo prišli ob 16.30 h.

 

Ogled Klemenškovega pekla – kondiciranje JRS - 23. dec. 06

Udeleženci: Hostnik (iz JKT)

Opis akcije: Ob 11.00 smo vstopili v jamo. Dno smo dosegli po 3. urah. Ven smo prišli ob 19 h.

 

Ogled Tajne jame - 25. nov. 06

Udeleženci: Hostnik (iz JKT)

Opis akcije: Ob 16.00 smo se trije člani velenjskega kluba, predstavnica zavoda za varstvo narave Celje in jaz podali v Tajno jamo z namenom, da pregledamo in ocenimo škodo, ki so jo povzročili vandali z odnašanjem kristalov sadre iz jame. Po naši oceni na srečo ni videti kakšne večje škode do mesta, kamor smo tokrat prišli. Možno je, da se mesto ropanja nahaja še globlje v jami. Ven smo prišli ob 23 h.

 

Preopremljanje Zadnikovega brezna - 9. nov. 06

Udeleženci: Robida, Brusnjak, Hostnik

Opis akcije: Ob 8.00 smo se odpeljali iz Topolšice preko Luč do planine Ravne. Od tam smo peš nadaljevali proti jami. V jamo smo vsotili ob 12 h, ven pa prišli ob 17 h. Jamo smo ustrezno opremili do globine 200 m, pri tem smo zabili 10 novih fixov. V Topolšico smo prispeli ob 20.15 uri.

 

Iskanje in merjenje jam na Dleskovški planoti - 11. okt. 06

Udeleženci: Robida, Brusnjak, Hostnik

Opis akcije: Ob 7.00 smo se odpeljali iz Topolšice preko Luč do planine Ravne. Od tam smo peš nadaljevali proti grebenu Poljskih devic, ob katerem vznožju smo pregledovali teren. Izmerili smo 8 jam. V Topolšico smo prispeli ob 17.15 uri.  

 

Merjenje novih jam na Raduhi - 1. okt. 06

Ob 8.20 smo se odpeljali iz Topolšice preko Slemena in mimo Črne do kmetije Bukovnik (najvišje ležeča kmetija v Sloveniji). Od tam smo peš nadaljevali mimo koče na Grohatu do prelaza Durce, kjer sta nas čakali dve jami. Obe smo pregledali, izmerili in določili lokacijo. Ker je bilo lepo vreme in dovolj časa, smo se podali še na vrh Raduhe. Malo pred vrhom smo šli pogledat še eno večjo udornico, globoko cca. 25 m s snegom na dnu. Tudi to smo izmerili in določili lego. Sestopili smo po zavarovani poti po severni steni Raduhe. V Topolšico smo prispeli ob 17.15 uri. Fotografije so tukaj.


Ogled dveh jam na Lanežu pod Raduho - 1.sept. 06

Ob 13.30 smo se odpravili iz Šoštanja mimo Zavodenj, kjer smo pobrali Andreja, mimo Slemena, Črne, do kmetije Bukovnik. Od tam smo peš nadaljevali mimo planine Grohat proti hribu Lanež. Tam smo pregledali vhoda v dve jami – brezna, ki pa realno ne obetata večjih dimenzij. Raziskava obeh jam sledi v naslednjih dneh. Fotke iz te akcije.
 

Trening jamarskih reševalcev v Klemenškovem peklu

V nedeljo, 11. 12. 2005 je reševalni center jamarske reševalne službe Velenje izvedel kondiciranje za reševalce in pripravnike v 310 m globokem Klemenškovem peklu nad Logarsko dolino. Akcije se je udeležilo 7 članov RC, ki prihajajo iz 3. jamarskih klubov ( Velenje, Ljubno in Topolšica).
V jamo smo vstopili ob 10 uri, ven pa prišli ob 15 uri. Po končani aktivnosti smo se v bližnji turistični kmetiji Klemenšek pogovorili še o aktivnostih in zadolžitvah članov RC JRS Velenje v prihodnjem letu. Nekaj foto utrinkov akcije

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11
Komentar k fotografijam:
 
1 Naš prevoz
2 Turistična kmetija Klemenšek, od kjer je do jame 300 m.
3 Pot proti jami
4 Vhod v 310 m globok Klemenškov pekel
5 Prvo prepenjanje nad 50 m globoko vhodno vertikalo.
6 Pot v pekel
7 Jamar vstopa v 80 m globoko vertikalo na globini 130 m.
8 Na podnu
3 Zimska idila
3 Še zadnji pogled na zasneženo pokrajino pred odhodom domov.
11 Načrt jame

 

Ostale novosti