Člani


 

1.

Slavko Hostnik

Predsednik

2.

Janko Stropnik

Podpredsednik

3.

Boris Brusnjak

Tajnik

4.

Janez Mayer

Blagajnik

5.

Peter Robida

 

6.

Rudi Pergovnik

 

7.

Rafko Srša

 

8.

Zlatko šmarčan

 

9.

Mirko Močnik

 

10.

Anita Srša

 

11.

Ivo Zadnik

 

12.

Andrej Blažič

 

13.

Jože Stropnik

 

14.

Marjan Ledinek

 

15.

Matej Močnik

 

16.

Boris Vidic

 

17.

Maks Petrič

 pripravnik

18.

Urban Fužir

 pripravnik

 
Upravni odbor
 
Nadzorni odbor
 
Disciplinska komisija