Primerki vrste alpski bodak (Carduus defloratus ssp. defloratus)


Na začetek

Nove slike
Nedoločene rastline
Kraj: Mišelj vrh
Nmv: 2270m
Carduus defloratus ssp. defloratus
Datum: 16 Aug 2009
Foto: Boris Gaberšček
Kraj: Čaven (Trnovski gozd)
Nmv: 1150m
Carduus defloratus ssp. defloratus
Datum: 23 Sep 2009
Foto: Boris Gaberšček
Kraj: dolina Vrata
Nmv: 1050m
Carduus defloratus ssp. defloratus
Datum: 02 Aug 2010
Foto: Boris Gaberšček
Kraj: Stegovnik (Kamniške Alpe)
Nmv: 1550m
Carduus defloratus ssp. defloratus
Datum: 08 Jul 2012
Foto: Boris Gaberšček
Carduus defloratus ssp. defloratus
Datum: 08 Jul 2012
Foto: Boris Gaberšček
Kraj: Košutica (Karavanke)
Nmv: 1920m
Carduus defloratus ssp. defloratus
Datum: 31 Jul 2012
Foto: Boris Gaberšček
Kraj: Košutica
Nmv: 1920m

Na posnetkih je zelo redka albino oblika alpskega bodaka.
Carduus defloratus ssp. defloratus
Datum: 31 Jul 2012
Foto: Boris Gaberšček
Carduus defloratus ssp. defloratus
Datum: 31 Jul 2012
Foto: Boris Gaberšček
Carduus defloratus ssp. defloratus
Datum: 02 Oct 2013
Foto: Boris Gaberšček

Zadnja sprememba: 06 Nov 2013