na začetno stran...                                                   UČNO SREDIŠČE                                                                      ZGO-GEO strani ureja: Bojan Rebernak

                                                GEOGRAFIJA 9                                                                                      Moja osebna spletna stran

STARI EKSTERCI:

NPZ 2002 (pdf)

NPZ 2002 priloga (pdf)

NPZ 2003 (pdf)

NPZ 2003 priloga (pdf)

NPZ 2004 (pdf)

NPZ 2004 priloga (pdf)

NPZ 2005 - poskusno (pdf)

NPZ 2005 priloga (pdf)

!!!OBVEZNO POGLEJ!!!

E-gradivo: Delitve, lega, vloga Slovenije v Evropi in svetu

To je primer e-gradiva iz spletne učilnice za GEO9.


Ponovitev snovi osmega razreda:

Karibski otoki (učbenik)

Južna Amerika - relief, podnebje, raba tal, kulturne rastline- višinski rastlinski pasovi (učbenik)

Tropski deževni gozd in Amazonski Indijanci (učbenik)

Države velikih družbenih nasprotij (učbenik)

Skupne značilnosti Latinske Amerike (učbenik)

Polarna območja (učbenik)

 

Preverjanje znanja - Latinska Amerika in Polarna območja (power point)

Amerika - spletna tematska križanka

 

 

Preverjanje znanja: Uvod v Slovenijo

Preverjanje znanja: Nastanek površja in kamnine

Preverjanje znanja: Alpske in panonske pokrajine

 

S čim se ukvarjamo in kako gospodarimo? (povzetek gospodarstva Slovenije)

Delitev Slovenije na 5 pokrajin (5 naravnogeografskih enot)

 

Neme karte slovenskih pokrajin (panonske, alpske, predalpske, dinarske, primorske)

Nastanek in izoblikovanje površja Slovenije

Tipi reliefa

Kamnine

Prebivalstvo Slovenije

Naselja

Vodovje

Podnebja v Sloveniji

Podnebje v OŠ

Nemirna Zemlja (potresi, vulkani, premikanje zemeljskih plošč, nastanek gora...) 

 

Predalpske pokrajine: lega, delitev, poselitev, podnebje, rastlinstvo

 

Gospodarstvo, naselja, obremenjenost okolja v predalpskih pokrajinah

 

Lega, nastanek, površje, delitev dinarskih pokrajin

 

Gospodarstvo in naselja primorskih pokrajin - Liza Mraz

 

Preverjanje znanja: Predalpske in dinarske pokrajine NOVO!!!

 

Preverjanje znanja: Primorske pokrajine

Nema karta Slovenije: KRAJI, GORE, REKE GRADOVI (kviz-točkovanje

Vaja: Izdelava grafikona v Office 2007

 

Komunikacija z učiteljem