Pozdravljeni na moji spletni strani!

Sem Bojan Rebernak, učitelj zgodovine in geografije na Osnovni šoli Frana Kranjca iz Celja od leta 2001. Pred tem sem štiri leta učil na drugih šolah. Na šoli vodim zgodovinske in geografske aktivnosti za učence od 6. do 9. razreda. Pri pouku rad uporabljam IKT, ki mi je na voljo, ker jo učenci dobro sprejemajo. Uvajam novost - zgodovinsko bralno priznanje za 7., 8., in 9. razred in poučevanje in preverjanje znanja v spletnih učilnicah.

Prispevki namenjeni predvsem mojim učencem se nahajajo na šolski spletni strani pod rubriko Učno središče/geografija in zgodovina. Dostopni so tudi na tej spletni strani. Novejši prispevki se nahajajo v spletnih učilnicah za zgodovino in geografijo.

Nobena ura zgodovine ali geografije ne sme miniti, da se učenci ne bi vsaj enkrat nasmejali!

 
ARHIV STAREJŠIH PRISPEVKOV

 

 

VPIS V SPLETNO UČILNICO

KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA                                                                             ZGODOVINSKO BRALNO PRIZNANJE ZA 7.,8.,9.RAZRED

ZGODOVINA 6

ZGODOVINA 7

ZGODOVINA 8

ZGODOVINA 9

GEOGRAFIJA 6

GEOGRAFIJA 7

GEOGRAFIJA 8

GEOGRAFIJA 9

Bibliografija in povezave do nje:

1. Objavljeni prispevki iz znanstvenih konferenc in posvetov

-Rebernak B. (2007). Interdisciplinarnost pri pouku geografije: Ugotavljanje škodljivih primesi v različnih tipih vode z uporabo IKT in GIS nadgradnjo. V: II. mednarodno znanstveni posvet na temo Ekologija za boljši jutri, Raziskovalno izobraževalno središče dvorec Rakičan, od 16.-18. aprila 2007. Fošnarič S. in drugi (Ur.). Rakičan : RIS Dvorec, str. 110-112. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/konferenca_rakican_clanek_2007.pdf

-Rebernak B. (2007). Geografsko in zgodovinsko e-gradivo na šolski spletni strani. V: Zbornik [Elektronski vir]/Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2007, Kranjska Gora, 19.-21. april 2007. Vreča. M. in Bohte U. (Ur.). Ljubljana : Arnes, str. 194-200. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/sirikt07.pdf

-Rebernak B., Muha S. (2008). Pomen IKT in e-gradiv pri pouku geografije. V: Znanje za trajnostni razvoj [Elektronski vir]: zbornik 27. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008. Rajkovič V. in ostali (Ur.). Kranj : Moderna organizacija, str. 2298-2303. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/Portoroz_08_Rebernak_Muha_Pomen_ikt_in_egradiv_pri_geo.pdf

-Rebernak B. (2008). Spletna učilnica in uporaba e-gradiv pri pouku geografije v osnovni šoli V: Znanje za trajnostni razvoj [Elektronski vir]: zbornik 27. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008. Rajkovič V. in ostali (Ur.). Kranj : Moderna organizacija, str. 2303-2311. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/Portoroz_08_Bojan%20Rebernak_Spletna_ucilnica_uporaba_egradiv.pdf

-Rebernak B. (2008). Uporaba IKT pri poučevanju okoljskih vsebin v osnovni šoli. V: III. mednarodno znanstveni posvet na temo Ekologija za boljši jutri, od 26. do 28. marca 2008. Fošnarič S. in drugi (Ur.). Rakičan : RIS Dvorec, str. 84-91. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/rakican2008.pdf

-Rebernak B. (2008). Informatizacija klasičnih pedagoških metod v sodobni šoli. V: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2008 [Elektronski vir], Kranjska Gora, 16.-19. april 2008. Orel M. in ostali (Ur.). Ljubljana : Arnes, str. 419-426. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/sirikt_info08.pdf

 -Rebernak B. (2009). Avtoriteta in avtonomija ali heteronomija učitelja v slovenski šoli? V: Avtonomija šole - nekoč in danes : zbornik prispevkov z 2. posveta ob 200-letnici šolstva v Črenšovcih, (Črenšovci, 13. in 14. 2. 2009). Meglič D. (Ur.). Črenšovci : Osnovna šola Franceta Prešerna. str. 82-88. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/crensovci09.pdf

-Rebernak B. (2009). Pomen IKT in evalvacija e-gradiv v osnovni šoli. V: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT, SIRIKT 2009 [Elektronski vir], Kranjska Gora, 15.-18. april 2009. Orel M. in ostali (Ur.). Ljubljana : Arnes, str. 411-419. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/ikt_e-gradiva09.pdf

 -Rebernak B. (2009). Moj pouk – moja avtonomija! Razmerje med avtonomijo in heteronomijo v slovenski šoli. V: Nove tehnologije, novi izzivi [Elektronski vir]: zbornik 28. Mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 25. - 27. marec 2009. Rajkovič V in ostali (Ur.). Kranj : Moderna organizacija, str. 1245-1255. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/2012/portoroz_avtonomija09.pdf

 -Rebernak B. (2009). Približevanje okoljskega ozaveščanja s pomočjo IKT v sodobni šoli. V: Nove tehnologije, novi izzivi [Elektronski vir]: zbornik 28. Mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 25. - 27. marec 2009. Rajkovič V in ostali (Ur.). Kranj : Moderna organizacija, str. 1256-1263. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/2012/portoroz_okolje09.pdf

 

2. Objavljeni članki v strokovnih revijah

-Rebernak B. (2001). Zahodnoevropska kultura - kaj je to? Geografija v šoli, let. 10, št. 2, str. 38-44. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/zahodnoevropska_kultura07.pdf

-Rebernak B. (2007). Človek išče srečo ... I. del, Vzgoja, leto IX, št. 1, str. 29 - 31. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/sreca_1del_original.pdf

 -Rebernak B. (2007). Človek išče srečo ... II. del, Vzgoja, leto IX, št. 2, str. 29 - 31. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/sreca_2del_original.pdf

 -Rebernak B. (2007). Človek išče srečo ... III. del, Vzgoja, leto IX, št. 3, str. 25 - 26. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/sreca_3del_original.pdf

-Rebernak B. (2007). Geografska učna pot na Miklavžev hrib nad Celjem. Geografija v šoli, let. XVI, št. 2, str. 18-25. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/miklavzev_hrib_clanek_rebernak.pdf

-Rebernak B. (2008). Informatizacija klasičnih pedagoških metod v sodobni šoli, Didakta, letnik XVIII, junij-julij, str. 29-32. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/didakta08.pdf

-Rebernak B. (2008) Spletna učilnica in uporaba e-gradiv pri pouku geografije v osnovni šoli. Geografija v šoli, let. XVII, št. 2, str. 34-39. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/spletna_ucilnica_geo_v_soli08.pdf

-Rebernak B. (2008). Pomen IKT in e-gradiv pri pouku v sodobni šoli, Vzgoja in izobraževanje, let. XXXIX, št. 5, str. 91-93. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/viz_clanek.pdf

-Rebernak B. (2008). Uporaba IKT pri poučevanju okoljskih vsebin v osnovni šoli, Trajnostni razvoj v šoli in vrtcu, št.2. letnik 2, str. 57-66. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/trajnostni_razvoj_soli_vrtcu.pdf

-Rebernak B. (2010). Avtoriteta in avtonomija ali heteronomija učitelja v slovenski šoli? Didakta, letnik XX, maj, str. 27-31. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/2012/didakta_avtonomija_2010.pdf 

 

3. Sodelovanje pri inovacijskih projektih:

-Rebernak B. (2009). Šolska domača spletna stran v vlogi učnega središča. Inovacijski projekti 2007/2008. Ljubljana. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Dostopno na: http://www.zrss.si/pdf/051011134807__strokovni_prispevek.pdf

-Rebernak B. (2011). Učenje in preverjanje znanja v spletni učilnici. V:  Grča-Planinšek S. in ostali (2011). Inovacijski projekti 2010/2011 [Elektronski vir] : zbornik strokovnih prispevkov, Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo. str. 123-129. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/2012/zbornik_strokovnih_prispevkov_z_avtorji_2010_11.pdf

 

4. Sodelovanje pri raziskovalnih nalogah

-Bonajo, J., Ćasurović S., Pušnik A. (2013). Se generacija »Z« uči v spletni učilnici? Raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/RN_drzavno_MS_13_koncna.pdf

 

5. Drugo

-Rebernak B. (1996). Časopis Slovenski gospodar in njegovo poročanje o spominih, proslavah in jubilejih (1888-1918). Diplomsko delo. Pedagoška fakulteta: Maribor, 99 str. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/diploma1996.pdf

-Rebernak B. (1996). Urbana geografija Slovenskih Konjic. Seminarsko diplomsko delo.edagoška fakulteta Maribor, 90 str. Dostopno: osebni arhiv.

-Rebernak B. (2008). Razmišljanja in kratek načrt za RAP Ocenjevanje znanja. V: Didaktika ocenjevanja znanja : razvoj didaktike na področju ocenjevanja znanja : zbornik prispevkov 2008. Komljanc N. in ostali (Ur.). Ljubljana : Zavod RS za šolstvo. str. 164-166. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/ocenjevanje_rap08.pdf

-Rebernak B. (2006). Staro celjsko mestno obzidje nekoč in danes v sliki in besedi. Fotografska razstava ob 555 letnici celjskega mestnega obzidja v kinu Metropol. Dnevi evropske kulturne dediščine. Celje. Dostopno na: http://www2.arnes.si/~breber1/zg/clanki/555obzidje.htm

 

 

 Pišite na: Bojan Rebernak

 Ste obiskovalec številka: