OBMEJNI KAMEN
Skozi Trate je v času med prvo in drugo svetovno vojno potekala meja med dvema državama. Medvedje Brdo je pripadalo Italiji, Rovtarske Žibrše so spadale pod Jugoslavijo. Življenje ni bilo lahko na nobeni strani meje. Še posebno Slovenci na italijanski strani meje so bili  izpostavljeni pritiskom, saj so želeli Italijani popolnoma izbrisati slovensko besedo iz javnega življenja. Leta 1921 so krajani poskušali ohraniti jezik z ustanovitvijo bralnega društva, ki pa ga je oblast že čez dve leti (1923) prepovedala.
Ker si je fašistična oblast želela polastiti še več slovenskega ozemlja, se je že dolgo pred začetkom druge svetovne vojne pripravljala na vojno. Zato so v obmejnem področju zgradili številne vojaške utrdbe ali kaverne, ceste, zbiralnike za vodo in drugo infrastrukturo.
Kljub temu, da je meja in ločevanje ljudi naredila veliko škode, so nekateri lažje preživeli prav zaradi nje. Mnogo krajanov je imelo svojo zemljo tudi onstran meje in so zaradi tega dnevno prehajali mejo. To je bilo dobro za razcvet kontrabanta, kot so takrat imenovali tihotapljenje. Zelo donosno je bilo tihotapljenje delovne živine, kave, saharina in najrazličnejših drugih stvari, ki se jih v eni izmed držav ni dobilo.