Narvika Bovcon, Barak Reiser, Aleš Vaupotič (programiranje/coding Igor Lautar):

Data Dune 1.0

(Instalacija v virtualni realnosti / Installation in virtual reality.)

http://black.fri.uni-lj.si/datadune/


Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič, Tomaž Bobnar:

Mouseion Serapeion 2.0

(Pametni digitalni arhiv / Smart digital archive.)

http://black.fri.uni-lj.si/mouseionserapeion/


ArtNetLab et al.:

Mednarodni festival računalniških umetnosti / International Festival of Computer Arts

(Festival. Maribor, Ljubljana, Graz, Zagreb, 2004 -)

http://mfru.si
http://ifca.si


Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič:

In illo tempore (hi-res data video)

(Video)

http://black.fri.uni-lj.si/inillotempore
(download) http://black.fri.uni-lj.si/inillotempore/download_all.rar
http://black.fri.uni-lj.si/inillotempore/exhibitions/

Exhibitions and festivals / razstave in festivali:
- Essl Award. Moderna galerija, Ljubljana, Slovenija, 26. 5. - 19. 6. 2005.
Videos: Javornik, R III, VSA, In illo tempore.
(Fotografije. / Photos.)

http://www2.arnes.si/~avaupo2/files/photo_esslawardmg-lj/
http://black.fri.uni-lj.si/inillotempore/exhibitions/Essl_ModernaGalerija_HiResPics/
http://voting.essl-award.org/nomin.php
http://sammlung-essl.at/essl-award/


Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič:

Umetniški arhiv: Dva primera / Artistic Archive: Two Examples

(Katalog ob razstavi / Exhibition catalogue. [2,4 MB Adobe PDF file]
Galerija Media Nox, Maribor, Slovenija, 29. 11. - 8. 12. 2004.)

http://www2.arnes.si/~avaupo2/files/vspcmousserap.pdf

Exhibitions and festivals / razstave in festivali:
- Media Nox
- Teritoriji, identitete, mreže: Slovenska umetnost 1995 - 2005 /
Territories, Identities, Nets: Slovene Art 1995 - 2005,
Moderna galerija, Ljubljana, Slovenija, 9. 8. - 9. 10. 2005 (Fotografije. / Photos.)

http://www2.arnes.si/~avaupo2/files/photo_95-05mg-lj/
http://black.fri.uni-lj.si/riii/files/mg9505_2archives_hiresphoto/


Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič:

S.O.L.A.R.I.S. Arhiv in vmesnik / Archive and Interface

(Razstava / Exhibition.)
- Bežigrajska galerija 2, Mestna galerija Ljubljana, Slovenija, 13. 10. - 4. 11. 2004. (Fotografije / Photos.)

http://solaris.bovcon.vaupotic.com/
http://www2.arnes.si/~avaupo2/files/photo_solaris/
http://www.mestna-galerija.si/razstava.asp?st=165
http://www.mestna-galerija.si/english/razstava.asp?st=165
http://www.mestna-galerija.si/


Narvika Bovcon, Gašper Jemec, Aleš Vaupotič:

Friedhof Laguna

(Artistically coded VRML internet site)

http://black.fri.uni-lj.si/recyc/flr/
mirror URL http://www2.arnes.si/~sspmvaup/flr/
mirror URL http://www.geocities.com/friedhoflaguna/
http://black.fri.uni-lj.si/recyc/

Exhibitions and festivals / razstave in festivali:
- Vivere Venezia 2 (VV2) - Recycling the Future, 50th International Art Exhibition, La Biennale di Venezia, 2003. (Photos of installation / fotografije instalacije.)
- Real Presence 2003, Beograd. FLR - R III. (Photos / fotografije.)
- Vivere venezia, Equrna, Ljubljana, 2004. (Exhibition photos / fotografije razstave.)

http://black.fri.uni-lj.si/2003/laguna/
http://www2.arnes.si/~avaupo2/files/photo_realpresence2003/
http://www2.arnes.si/~avaupo2/files/photo_vv2equrna/

http://www.labiennale.org/it/arti-visive/news/maggio03/0905.html
http://www.labiennale.org/en/visualarts/exhibition/2.html
http://www.labiennale.org/en/visualarts/exhibition/4.html
http://www.iuav.it/Homepage-N/Notizie/VV2_per-web.doc_cvt.htm
http://www.labiennale.org


Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič:

ArtNetLab

(Spletno mesto / Intenet site. 2003 -)

http://black.fri.uni-lj.si/


Narvika Bovcon:

The Artistic Archive: Two Examples

(The Borders of art, VII Spring Colloquium for Undergraduate and Postgraduate Students / Meje umetnosti, VII. pomladni kolokvij za dodiplomske in podiplomske študentke in študente, Ljubljana, Mala dvorana ZRC SAZU, April 10-11 2003. Slovensko društvo za estetiko / Slovenian Society of Aesthetics.)

http://www.drustvo-za-estetiko.si/papers_boa/bovcon.htm
http://www.drustvo-za-estetiko.si/meje.htm
http://www.drustvo-za-estetiko.si


Aleš Vaupotič:

Literarna veda po Foucaultu

(Meje umetnosti, VII. pomladni kolokvij za dodiplomske in podiplomske študentke in študente / The Borders of art, VII Spring Colloquium for Undergraduate and Postgraduate Students, Ljubljana, Mala dvorana ZRC SAZU, 10. - 11. april 2003. Slovensko društvo za estetiko / Slovenian Society of Aesthetics.)

http://www.drustvo-za-estetiko.si/papers_boa/vaupotic.htm
http://www.drustvo-za-estetiko.si/meje.htm
http://www.drustvo-za-estetiko.si


Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič:

VideoSpace

(Artistically coded VRML internet site - integration of the projects Javornik, R III and VSA /
Umetniško kodirano VRML spletno mesto - integracija projektov Javornik, R III in VSA)

http://black.fri.uni-lj.si/videospace/

Exhibitions and festivals / razstave in festivali:
- WEB3D ART 2003 (Academic research and student work).
- Galerija spomeniškovarstvenega centra, Ljubljana, Slovenija, 15. - 18. 11. 2005.
Samostojna razstava. / Solo exhibition.
(Photos / fotografije.)

http://www.web3dart.org/n,250009,1.html
http://www.web3dart.org/
http://www2.arnes.si/~avaupo2/files/photo_svc-vspc/
http://www2.arnes.si/~avaupo2/files/svc-vspc_original%20photos/
http://black.fri.uni-lj.si/riii/files/vspc_svc_hiresphoto/


Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič:

Srednja frizerska šola Ljubljana

(Spletno mesto. Aktivno 2002 - 2005.)

http://www.s-sfs.lj.edus.si/old_www/meni.htm
(prej http://www.s-sfs.lj.edus.si/)


Aleš Vaupotič:

Video na 8. mednarodnem festivalu računalniških umetnosti, Maribor 2002

(Ekran 5,6 2002: rubrika)

http://black.fri.uni-lj.si/press/ekran_5_6_2002_rubrika.pdf
http://ekran.kinoteka.si/


Narvika Bovcon & Aleš Vaupotič:

R III - virtualno gledališče/Virtual Theatre

(Internetni video / internet video)

http://www2.arnes.si/~sspmvaup/riii/

Exhibitions and festivals / razstave in festivali:
- N. Y. Shock Society. 8. mednaroni festival računalniških umetnosti / 8th International Festival of Computer Arts, Maribor 2002. (Dokumentarni video / documentary video. Fotografije / photos.)
- M. Shock Society. Finžgarjeva galerija, Ljubljana, november 2002. (Fotografije / photos.)

http://black.fri.uni-lj.si/artnetlab2002/RIII.rm
http://www2.arnes.si/~avaupo2/files/photo_riii-mfru/
http://www.mfru.org/
http://www2.arnes.si/~avaupo2/files/photo_m-shocksociety/
http://black.fri.uni-lj.si/2002/
http://black.fri.uni-lj.si/


Aleš Vaupotič:

On the problem of historical research in humanities: Michel Foucault and Mikhail Bakhtin

LOGOS, Številka 3 (jesen 2002) / Issue 3 (Fall 2002)

http://www.kud-logos.si/LOGOS-3-02/LOGOS-2002-3-KAZALO.htm
http://www.kud-logos.si/

K vprašanju historičnega raziskovanja v umetnostnih vedah: Michel Foucault in Mihail Mihailovič Bahtin

(VI. pomladni kolokvij za dodiplomske in podiplomske študentke in študente, Ljubljana, 11. - 12. april 2002 / VI Spring Colloquium for Undergraduate and Postgraduate Students. Slovensko društvo za estetiko / Slovenian Society of Aesthetics.)

http://www.drustvo-za-estetiko.si/Vaupotic.htm
http://www.drustvo-za-estetiko.si/kolokvij-0402.htm
http://www.drustvo-za-estetiko.si


Aleš Vaupotič:

Računalniška umetnost - digitalni mediji

(Radijski esej. Radio Slovenija, 3. program, Likovni odmevi. Marec 2002.)

http://www2.arnes.si/~sspmvaup/teksti/rac_um.doc


Aleš Vaupotič:

Drama, gledališče in integrirani mediji

(Prispevek za tematski blok Nova evropska dramatika v reviji Maska)
..maska 5-6/2001.poletje/jesen 2001 (70-71/2001)

http://www.geocities.com/alesoooo/maska.htm


Aleš Vaupotič:

Philosophy of Mikhail Bakhtin: The concept of dialogism and mystical thought

Dialoškost Mihaila Bahtina in mistično mišljenje

(Papers presented at the International Symposium of Philosophy "Russian Religious Philosophy and Contemporary Thought", Ljubljana, Slovenia, 6 June 2001)
LOGOS, Številka 2-3 (jesen-zima 2001) / Issue 2-3 (Fall-Winter 2001)

http://www.kud-logos.si/LOGOS-2-2201/logos-kazalo-2-2001.htm
http://www.kud-logos.si/


Narvika Bovcon & Aleš Vaupotič:

Photogallery - exhibition of the students from Ljubljana Academy of Fine Arts at the 7th International Festival of Computer Arts, Maribor 2001

Fotogalerija razstave študentov ljubljanske Akademije za likovne umetnosti na 7. mednarodnem festivalu računalniških umetnosti, Maribor 2001

http://www.mrao.cam.ac.uk/~anze/javornik/gallery.htm
(non-Flash) http://www.mrao.cam.ac.uk/~anze/javornik/Untitled-4.htm


Aleš Vaupotič:

Novi historizem, Michel Foucault in Mihail Bahtin

(Diploma na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

http://www.geocities.com/kino_log/novihistorizem.htm


Narvika Bovcon:

Televizijska grafika na TV Slovenija s posebnim poudarkom na TV špicah. Začetki in aktualna produkcija

(Diploma na Oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij, Akademija za likovne umetnosti, Univerza v Ljubljani)

http://www.geocities.com/kino_log/tvgrafika.htm
(english summary) http://www.geocities.com/kino_log/eng.htm

(slike špic, obravnavanih v besedilu) http://www.geocities.com/alesoooo/sliketv.htm
(praktični del diplome - predstavitev z ekranskimi slikami) http://www.geocities.com/alesoooo/slikecgp.htm


Aleš Vaupotič & Narvika Bovcon:

JAVORNIK

(Interactive CD-ROM project)

http://www.mrao.cam.ac.uk/~anze/javornik/javornik.html


Aleš Vaupotič:

Hard Times Charlesa Dickensa in Mihail Bahtin

(Diploma na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

http://www.geocities.com/kino_log/HTCDiMB.htm
(diploma na spletnem mestu Filozofske fakultete) http://www.ff.uni-lj.si/www/diplomske_naloge/vaupotic_ales_b/default.htm


Aleš Vaupotič:

Olive in an Olive

(Cocktail - Webtender)

http://www.webtender.com/db/drink/5744
http://www.webtender.com/
[The Webtender]


kino_log

http://www.geocities.com /kino_log/home.html


RIII

(WAP domača stran/homepage. Dostopna z WAP GSM. WAP brskalniki/browsers.
Free!
http://www.apachesoftware.com/download_kwpe.html)

http://wapwap.pinkponk.com/riii


ales@vaupotic.com narvika@bovcon.com podarivamucke files riii/files

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.