Dobrodošli na moji spletni strani. Welcome to my web page.

Dobrodošli na moji spletni strani. Welcome to my web page.

Andrej Smrdu

Sem učitelj kemije, pisec kemijskih knjig in zbiralec kovancev.

I am a chemistry teacher, chemistry books writer and coin collector.

Kliknite slovensko zastavo
za vstop na slovenski del spletne strani.
Click the UK flag
to enter the English part of my web page.

Zadnja sprememba: maj 2016

ENTER
Last update: May 2016Zastave narejene z: / Flags created by:
3D Animated Flags--By 3DFlags.com
Made with Nvu
Najbolje pregleduje / Best viewed with: INTERNET EXPLORER