Alenka Pirman
Poklic / Vocation (2005)

 

Delo je plod razmišljanja o svobodni izbiri poklica in o odgovornosti, ki jo ta izbira prinaša. Temelji na besedilu* Božidarja Jakca, prvega rektorja Akademije za upodabljajočo umetnost v Ljubljani.

 


Na šipe balkonskih vrat rojstne hiše slikarjev Šubicev v Poljanah sem pritrdila pet indigo papirjev z odtisom tipkopisa. Izbrana tehnika se nanaša na razmnoževanje dokumentov med drugo svetovno vojno. Odsotnost izvirnika evocira skrivnost, ta pa sproža vprašanje posvečenosti oz. zlorabe.

 

 

 

Uporabljeni citati:

Vsak, prav vsak poklic - in posebno še v naši novi sveži državi - zahteva vso resnost in resnično celega človeka, vzorno delovnega, ki bo mogel izkoristiti vsak drobec svoje zmožnosti v prid svoji državi in svojemu ljudstvu.

Dvojno mero vsega tega pa je vedno zahteval umetniški poklic, še prav posebno pa danes.

 Postati umetnik pomeni torej postati vzgojitelj in graditelj boljše in popolnejše družbe. Poklic umetnika ni torej nikakor preprost, nikakor navaden, če hočemo postati to, kar je vredno imena umetnost in kar pričakuje in tudi terja od nas naše ljudstvo in čas.

 Danes ni več treba mlademu človeku po tujem iskati znanja in umetniških pobud. Te ima danes doma; na svoji zemlji lahko oblikuje svoj talent za službo ljudstvu in napredku.

 Pravi in zdravi umetnosti so v naši ljudski državi dani v bodočnosti vsi pogoji in odpira se ji najsvetlejša perspektiva.

 

* Besedilo je izšlo v knjižici Kaj naj študiram?, Mladinska knjiga, 1947.
Delo je nastalo v okviru 9. kolonije Iveta Šubica v Poljanah

> O poklicu II. Nauk iz Roga (2006)