ŠPORTNO VZGOJNI KARTON

 

Šport je danes sestavni del celovitega pogleda na življenje. Športna vzgoja v šolah je najbolj množična oblika športne dejavnosti. S svojimi vsebinami in smotri je podlaga tako športni rekreaciji kot tekmovalnemu športu. Telesno ali športno vzgojo v šoli, športni organizaciji, klubu ali drugih vadbenih skupinah pojmujemo kot sestavni del vsestranskega oblikovanja mladega človeka. Preko tega je mogoče vplivati na pozitiven razvoj človekove osebnosti.

Športna vzgoja pa ne pomeni samo vadbo in tekmo za rezultat, ampak tudi osveščanje mladega človeka s pomočjo knjig, priročnikov, športnih filmov, ŠV kartona, računalniških programov in podobno.

 

 

Šport kot način življenja pomeni:

·         da se veliko gibljemo (predvsem v naravi);

·         da se v prostem času ukvarjamo z različnimi športnimi panogami;

·         da se zdravo in redno prehranjujemo;

·         da skrbimo za svoj izgled (higiena, urejenost);

·       da skrbimo za telesno (masaža, joga, sprostitev, gibanje) in duševno zdravje (odprtost, družabnost);

·         da poznamo svoje telesne sposobnost;

·         da tekmujemo z drugimi, vendar bolj za zabavo, kot za rezultat;

·         da smo naravovarstveno ozaveščeni.

·         z vadbo poskušamo načrtno izboljšati in pozneje (v zrelih letih) zadrževati svoje 

       gibalne sposobnosti in  telesne značilnosti.

 

 

TELESNE ZNAČILNOSTI

 

ATV –  telesna višina – dolžinska razsežnost telesa

ATT –  telesna teža – voluminoznost telesa

AKG –  kožna guba nadlahti – količina podkožnega maščevja

 

 

GIBALNE (MOTORIČNE) SPOSOBNOSTI

 

DPR –  dotikanje plošče z roko – hitrost izmeničnih gibov oz. živčna prevodnost ter koordinacija in moč ramenskega obroča

SDM –  skok v daljino z mesta – eksplozivna moč nožnega mišičevja in njena sposobnost za maksimalne obremenitve

PON –  premagovanje ovir nazaj – koordinacija gibanja vsega telesa

DT –  dviganje trupa – mišična vzdržljivost trupa, ki vpliva na pravilno držo telesa

PRE –  predklon na klopci – gibljivost v kolčnem sklepu

VZG – vesa v zgibi – mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok

TEK 60 m –  šprinterska hitrost

TEK 600 m –  splošna vzdržljivost

 

 

OSNOVNE GIBALNE (MOTORIČNE) SPOSOBNOSTI

 

GIBLJIVOST,  MOČ,  HITROST, KOORDINACIJA, VZDRŽLJIVOST, RAVNOTEŽJE,  NATANČNOST

 

 

SPREMLJANJE GIBALNIH (MOTORIČNIH) SPOSOBNOSTI

 

Da lahko ugotovimo, ali gibalne sposobnosti razvijamo moramo le-te testirati. Na osnovi testiranja lahko ugotovimo, ali napredujemo ali nazadujemo v svojih sposobnostih. Ker je otroštvo čas intenzivnega razvoja, moramo testiranje opravljati vsako leto. Med tem pa spremljamo in vrednotimo tudi vse druge rezultate, od tekov do športnih iger.

 

NAZAJ