ŠPORTNO VZGOJNI KARTON - GIBALNE SPOSOBNOSTI

KRIŽANKA

DOKONČAJ KRIŽANKO TAKO, DA KLIKNEŠ NA ENO OD ŠTEVILK V KRIŽANKI. POTEM V PRAZNO POLJE POLEG VPRAŠANJA VNESEŠ ODGOVOR IN GA POTRDIŠ S KLIKOM NA "VNESI ODGOVOR". S TEM SE ODGOVOR PRENESE V KRIŽANKO.
ZA POMOČ LAHKO UPORABIŠ "NAMIG".
1               2   
              
 3          4       
5     6             
              
              
              
              
              
              
              
              
 7               

POČEZ

1. ZA KATERO GIBALNO SPOSOBNOST JE ZNAČILNO IZVAJANJE ČIM VEČJE AMPLITUDE GIBANJA V ENEM ALI VEČ SKLEPIH?
5. ZA KATERO GIBALNO SPOSOBNOST JE ZNAČILNO UČINKOVITO IZVAJANJE ZAPLETENIH GIBALNIH NALOG?
7. ZA KATERO GIBALNO SPOSOBNOST JE ZNAČILNO NATANČNO ZADEVANJE CILJA ALI NATANČNO USMERJANJE ŠPORTNEGA PRIPOMOČKA?

NAVZDOL

2. ZA KATREO GIBALNO SPOSOBNOST JE ZNAČILNO IZVAJANJE GIBANJA BREZ ZMANJŠANJA NJENE INTENZIVNOSTI?
3. ZA KATERO GIBALNO SPOSOBNOST JE ZNAČILNA UPORABA MIŠIC ZA PREMAGOVANJE BREMEN ALI ODPORA?
4. ZA KATERO GIBALNO SPOSOBNOST JE ZNAČILNO IZVAJANJE VELIKEGA ŠTEVILA PONOVITEV V ČIM KRAJŠEM ČASU ALI POSAMEZNEGA GIBANJA ČIM HITREJE?
6. ZA KATERO GIBALNO SPOSOBNOST JE ZNAČILNO IZVAJANJE GIBANJA OB IZREDNO MAJHNI PODPORNI PLOSKVI?