10 FIS PRAVIL S KOMENTARJEM

10 FIS PRAVIL SKOZI VAJO VSTAVLJANJA BESED
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE SZS 2002

  
NA PRAZNO MESTO IZBERI USTREZNO BESEDO.

   hitrost      nevarnosti      nezgode      ogroža      oznake      peš      pomagati      prostora      umakniti      ustavi      zadaj      znanju   
1. PRAVILO
Vsak smučar mora ravnati tako, da nikogar ne ali mu škoduje.

2. PRAVILO
Vsak smučar mora smučati tako, da se lahko pravočasno . Svojo in način vožnje mora prilagoditi svojemu , terenskim sposobnostim, snežnim in vremenskim razmeram ter gostoti prometa na smučišču.

3. PRAVILO
Smučar, ki prihaja od , mora smer svoje vožnje izbrati tako, da ne ogroža smučarjev pred seboj.

4. PRAVILO
Prehitevanje je dovoljeno od zgoraj in spodaj, z desne in leve, vendar le, če je razdalja dovolj velika, da prehitevanemu omogoča dovolj za vsa njegova gibanja.

5. PRAVILO
Vsak smučar, ki želi zapeljati na smučišče ali po ustavitvi nanj spet zapeljati, se mora navzgor in navzdol prepričati, da to lahko stori brez zase ali za druge.

6. PRAVILO
Vsak smučar se mora izogibati ustavljanju na ozkih ali nepreglednih delih, če ni to nujno potrebno. Smučar, ki je tam padel, se mora čim hitreje oz. opozoriti na svojo navzočnost.

7. PRAVILO
Smučar, ki se vzpenja ali spušča , mora to storiti na robu smučišča.

8. PRAVILO
Vsak smučar mora upoštevati na smučišču.

9. PRAVILO
Ob nezgodi je vsak smučar dolžan .

10. PRAVILO
Vsak smučar, če je priča ali udeleženec, odgovoren ali ne, se mora v primeru legitimirati.