GIBALNE SPOSOBNOSTI

 

Kaj so gibalne (motorične) sposobnosti?

 

To so sposobnosti, ki so odgovorne za izvedbo naših gibov. Motorične sposobnosti so po eni strani prirojene, po drugi strani pa pridobljene. To pomeni, da je človeku že ob rojstvu dana stopnja, do katere se bodo sposobnosti lahko razvile ob normalni rasti.

V novejšem obdobju se je izoblikovala delitev motoričnih sposobnosti, katera predpostavlja šest motoričnih  sposobnosti:

 + GIBLJIVOST;

    + MOČ;

       + KOORDINACIJA;

          + HITROST;

             + VZDRŽLJIVOST;

                + RAVNOTEŽJE;

                    + NATANČNOST.

 

Tem osnovnim motoričnim sposobnostim pa sta nadrejeni dve splošni motorični sposobnosti in sicer:

v      Sposobnost za regulacijo ENERGIJE;

v      Sposobnost za regulacijo GIBANJA.

 

Sposobnost za regulacijo energije omogoča najboljši izkoristek energijskih zmogljivosti pri izvedbi gibanja. Moč in hitrost sta sposobnosti, kjer je pomembna usmerjanje energije.

 

Sposobnost za regulacijo gibanja je odgovorna za oblikovanje, uresničevanje in nadziranje izvedbe gibalnih nalog v prostoru in času. Koordinacija, gibljivost, ravnotežje in preciznost pa so motorične sposobnosti, kjer je pomembno usmerjanje gibanja.

  

Sposobnost regulacije

ENERGIJE

 

Sposobnost regulacije

GIBANJA

 

MOČ

GIBLJIVOST

           

KOORDINACIJA

HITROST

     

 

NATANČNOST

VZDRŽLJIVOST

RAVNOTEŽJE

 

Telesne in gibalne sposobnosti preverjamo enkrat letno s pomočjo baterije testov, ki se nahajajo v športno-vzgojnem kartonu.

Osnovne gibalne sposobnosti so:

GIBLJIVOST, MOČ, HITROST, KOORDINACIJA, VZDRŽLJIVOST, NATANČNOST IN RAVNOTEŽJE.

 

Telesne značilnosti so:

TELESNA VIŠINA, TELESNA TEŽA, KOŽNA GUBA.

GIBLJIVOST

MOČ

VZDRŽLJIVOST

 

NAZAJ