Potovanje v Novi Sad in predstavitev knjige IZ SEDANJOSTI V VEČNOST
     
     
     
     
     
     
     
     
             Oče Mihajlo Hardi                Ikone                 Ikonopisje
     
 

Oče MIHAJLO JOZAFAT HARDI

Je grškokatoliški duhovnik.

Rodil se je v Vojvodini, po narodnosti je Rusin, živi in dela v Metliki, kjer je tudi župnik grškokatoliške župnije sv. Cirila in Metoda.

S pisanjem ikon se je začel ukvarjati že leta 1979. Posebej se je izpopolnil v pisanju grških ikon.

Imel je številne razstave, tako v Sloveniji, kakor tudi v tujini.

 

 

 

Umetnost pisanja in čaščenja ikon je temeljni del duhovnosti Vzhodnih Cerkva.

Ime ikonopisje prihaja od grške besede eikon, kar v prevodu pomeni pisati.

Ikono se piše, ker predstavlja Božjo besedo v podobi. Ikona je Beseda - Podoba.

Molitev ikonopisca   Ikonopisje je molitev
O, Božanski mojster, goreči umetnik vsega ustvarjenega.

Razsvetli obličje tvojega služabnika, varuj njegovo srce in vodi njegovo roko, da bo lahko dostojno in s popolnostjo predstavil tvoje obličje, ki bo v slavo, veselje in lepoto Tvoje svete Cerkve.

Sveti apostol Luka, naj bomo vredni tvoje dediščine. Blagoslovi naše delo. Amen.

 

Pisanje ikon ni samo umetniško ustvarjanje, ampak je predvsem molitev.

To, kar je v Svetem pismu zapisano z besedo, ikona predstavlja podobo.

Pisanje ikone je zato lahko oseben odnos do Kristusa, Božje matere, določenega svetnika ali svetnice.

 

 

 

    Ikona odseva lepoto

 

Ikona ni namenjena, da bi nahranila naša čustva.

Ta vidik ikone ni najbolj važen. Ikona odpira naša duhovna čutila, da bi bili dovzetni za lepoto Božjega.

"Lepota bo odrešila svet" je zapisal Dostojevski.

Ob lepoti ikone se v nas prebudi čaščenje in občudovanje tistega ki ga ikona predstavlja.

 

    Kreposti ikonopisca

 

Ponižnost in milina.

Pobožnost ter vztrajnost.

Varovati se mora nekoristnih pogovorov in zemeljskih užitkov.

Živeti mora v miru s seboj in z drugimi.

Varovati mora čistost svoje duše in telesa.

Postiti se mora in moliti mora glede na predpise.

Zavedati se mora, da dela za to, da bosta Cerkev in svet odeta v lepoto in sijaj resnice.

 

 

     

     

     

Uredil in oblikoval: Andija Hevka