HIDRAVLIČNI OVEN

 

Poznali so ga že stari grki. Ta naprava nam omogoča prečrpavanje vode iz nižje v višje ležeč kraj. Za to opravilo ne potrebuje tujega pogona, ampak izkoristi padec vode s katero se napaja hidravlični oven.

Opis delovanja: Vzmet drži kroglični ventil V1 odprt vse do nekega mejnega pretoka vode, ko se kroglični ventil V1 zapre. Zaradi vstrajnosti tekoče vode v dovodni cevi pride do hidravličnega udara, sled česar močno naraste pritisk v dovodni cevi. Voda odpre ventil V2 in pride v tlačno posodo. Ventil V2 prepreči vodi, da bi odtekla nazaj iz tlačne posode. Ko pritisk v dovodni cevi pade, vzmet spet odpre ventil V1, in cikel se zopet ponovi.

Analogni model se uporablja tudi v elektrotehniki za dvig napetosti brez transformatorja (skica spodaj).

 

 

Za izvedbo delujočega pretvornika uporabimo načrt (spodaj).

 

 

Opis delovanja: Ob vklopu napajalne napetosti steče električni tok preko tuljavice releja in njegovega mirovnega kontakta. Zaradi tega se v tuljavici releja ustvari magnetno polje, kotev releja pritegne in mirovni kontakt prekine električni tok. Sled tega se v tuljavici releja inducira visoka napetost, ki nam preko diode požene električni tok v kondenzator, kotev odpusti in mirovni kontakt se zopet sklene in cikel se ponovi.

 

Iz slednjih dveh opisov je zelo lepo razvidna analogija med hidravliko in električnim tokom. Napetost nam predstavlja vodni tlak, električni tok nam predstavlja vodni pretok, kondenzator nam predtavlja tlačno posodo z dušo, induktivnost pa vztrajnost pritekajoče vodne mase, inducirana napetost pa hidravlični udar.

 

  LINK