Samostojno izdelaj znamko in pismo. Z vajo boš pridobil nove ideje in spoznanja pri oblikovanju slik. Sliko prenesi, shrani na disk in odpri s programom Photofiltre.

A. Ustvarjanje znamke
1. Meni Slika / Velikost slike
- Odkljukaj Ohrani razmerje
- Širina: 60 pikslov
- Višina: 80 pikslov

2. Meni Slika / Izven okvirja
- Širina: 2 piksla
- Barva: Črna
S pomočjo spodnjih navodil poskusi izdelati sliko kot je prikazana na levi strani.
3. Meni Slika / Velikost papirja
- Širina: 300%; Višina: 300%; Ozadje: Belo; Pozicija: Center

4. Izberi orodje Pravokotnik in označi pravokotnik v spodnjem levem delu znamke.

5. Meni Filter / Stilski efekti / Skenirane črte / Črne črte

6. Izberi orodje Pravokotnik in označi pravokotnik v zgornjem desnem delu znamke.
- Pri tem drži tipko Shift, da se izriše kvadrat.

7. Meni Izbor / Nastavi obliko / Elipsa

8. Meni Uredi / Zariši in zapolni
- Označi Zariši; Barva: Črna; Širina: 1 piksel; Glajenje

9. Meni Slika / Vnos Besedila
- Pisava: Courier New; Velikost: 9; Krepko; Barva: Črna

10. Besedilo po potrebi premakni in potrdi. (pritisni ENTER)

11. Meni Uredi / Kopiraj
B. Ustvari pisemsko ovojnico
12. Meni Datoteka / Nova
- Širina:500; Višina: 300; Ozadje: Belo

13. Meni Uredi / Prilepi (prilepimo znamko)

14. Postavi znamko v zgornji desni kot. (Uporabi miško.)

15. Potrdi (pritisni ENTER)
16. Izberi orodje Pravokotnik in označi pravokotnik v spodnjem sredinsken delu pisma. (S tem označiš področje za pisanje naslova.)
17. Meni Filter / Ostali efekti / Generator mreže
- Označi samo vodoravne črte; Velikost celice: 40 pikslov
- Vstaviti je potrebno tri črte. Pomagaš si lahko s Predogledom.

18. Meni Izbor / Skrij izbrano
19. Vstavi besedilo prve vrstice. Meni Slika / Vnos besedila
Pisava: Comic Sans MS; Velikost: 18; Krepko; Poševno; Barva: Modra

20. Besedilo postavi na prvo črto.

21. Potrdi (pritisni ENTER)

22. Na enak način vnesi drugo in tretjo vrstico.
C. Perspektiva (ustvari po želji)
23. Meni Filter / Deformacijski efekti / Trapez / Perspektiva
- Ozadje: Črno, Označi Navpična os; Leva napaka: 100%; Desna napaka: 90%

24. Meni Slika / Vrti / Prosto
- Kot: -5°; Ozadje: Črno; Označi Nastavi velikost in Glajenje

25. Meni Filter / Deformacijski efekti / Trapez / Perspektiva
- Ozadje: Črno; Označi Vodoravna os; Zgornja napaka: 80%; Spodnja napaka: 100%

26. Meni Slika / Izven okvirja
- Širina: 10 pikslov; Barva: Črna

27. Meni Datoteka / Shrani kot (shrani na disk D)