RIS RABA INTERNETA V SLOVENIJI

Prvi rezultati telefonske ankete raziskave RIS

Zakljucen je glavni del telefonskega anketiranja gospodinjstev. Anketiranje je potekalo 15-17.4.1996 v telefonskem studiju Centra za raziskovanje javnega mnenja FDV.

Izkazalo se je, da je proucevanje Interneta v metodoloskem smislu izjemno zahtevno. Vprasljiva je lahko ze sama definicija uporabnika Interneta. S tem se potrjujejo izkusnje tudi iz drugih drzav, kjer so ocene o stevilu uporabnikov Mreze se vedno nekoliko vprasljive (npr. v ZDA).

Vzorcni okvir je sestavljalo 684 gospodinjstev, za katera se je v telefonskem pregledovanju izkazalo, da je nekdo v gospodinjstvu ze uporabil Internet. Predhodno pregledovanje je bilo izvedeno med 5700 gospodinjstvi (16. in 17. 4. pa se svezih 1600). Opravili so ga: Center za proucevanje javnega mnenja pri FDV, GRAL, STIK. Njihovi rezultati so bili povsem konsistentni, primerljiva pa je bila tudi velikost njihovih vzorcev (1500-2000 enot).

Iz samega pregledovanja (screeninga) je izhajalo, da je 6.5% odrasle populacije ze kdaj uporabilo Internet, iz cesar bi sledilo, da je v Sloveniji Internet uporabilo kar 70.000 do 100.000 oseb. Taka ocena je za cca. dvakrat vecja od pricakovane.

Zgoraj opisano pregledovanje ni predstavljalo samostojne ankete, ampak je bilo vkljuceno v vecje anketne projekte zgoraj omenjenih izvajalcev. Vprasanja so bila naslednja:

 1. Ali kdo od clanov vasega gospodinstva uporablja racunalnik (doma, v sluzbi, v soli)?
  • da, jaz
  • da, nekdo drug
  • ne
  • ne vem
 2. Ali ste ze kdaj slisali za Internet?
  • da
  • ne --> konec
 3. Ali ste vi ali kak clan vasega gospodinjstva ze kdaj uporabljali Internet?
  • sem uporabljal
  • nekdo drug
  • nihce

V telefonskem anketiranju med 684 gospodinjstvi so bili v vsakem gospodinjstvu vkljuceni vsi uporabniki Interneta. Izkazalo se je, da je bil odstotek uporabnikov Interneta v pregledovanju (screeningu) bitveno previsok. Pri podrobnejsem anketiranju je namrec vec kot 30% anketirancev izjavilo, da Interneta v resnici se ni uporabilo. Razlogi za to so naslednji:

 1. Uporaba Interneta je ocitno druzbeno zazeljen odgovor in anketiranci konsistentno precenjujejo njegovo uporabo, se posebej, ko govorijo za druge clane gospodinjstva.
 2. Pojem "uporaba Interneta" je najsirse in ohlapno postavljeno vprasanje. Ko se izlocijo uporabniki, ki Interneta niso uporaili v zadnjih treh mesecih, dobimo bistvno ozjo populacijo. Ce se izloci se uporabnike, ki na Internetu nimajo svojega uporabniskega imena, nimajo elektronskega naslova, ne uporabljajo WWW, se stevilo se nadalnje skrci. Podrobne analize so v teku.

Kljub vsemu bo ocena stevila uporabnikov Interneta visja kot je bilo predvideno v fazi nacrtovanja ankete, kjer se ocenjevalo, da Internet uporablja okoli 3% populacije 15 let in vec. Skoraj polovico uporabnikov je namrec dijakov in studentov, ki se v zadnjem letu pospeseno ali celo sistematicno uvajajo v Internet. Ponekod, npr. na FDV, je to kar sestavni del ucnih nacrtov za vse studente.

Poleg zgoraj omenjenih 684 anket je bilo zaradi metodoloske razjasnitve vkljucenih v anketo se 1600 "svezih" telefonskih stevilk. Skupno torej 7300 screeninga. Uporabljen je bil nekoliko drugacen screening, ki pa je potrdil zgornje ocene. Po 17. 4. se je se izvajalo doanketiranje (do 10 telefonskih klicev za nedosegljive stevilke) vseh ze vkljucenih anket. Na koncu je bilo v telefonsko anketo vkljucenih skupno 482 uporabnikov Interneta.

Predvideno je, da bo za potrebe same ocene stevila uporabnikov Interneta v Sloveniji organiziranih se nekaj anketnih projektov. Pregledno vprasanje bo vkljuceno v omnibus podjetja ITEO, pogovori pa potekajo tudi z Uradom za statistiko, mozno pa je tudi nadaljnje sodelovanje s sedanjimi izvajalci.

Koncna ocena stevila uporabnikov Interneta v Sloveniji bo mozna sele po natancnejsi metodoloski analizi rezultatov. Kljub temu pa je ze sedaj mogoce izdelati prve ocene o strukturi uporabnikov. Struktura uporabnikov je namrec - v primerjavi z samo oceno odstotka uporabnikov - bistveno bolj stabilna.

Nakaj osnovnih rezultatov, ki se nanasajo na vse osebe, ki so ze kdaj uporabile Internet:

Uporabniki Interneta so zelo strukturirani, razdeljeni v vec izredno specificnih skupin. Splosni odstotki, povprecja... zato najveckrat sploh niso primerni za prikaz tega pojava. Tipicen primer je starost. Povprecna starost uporabnika Interneta v Sloveniji je 28 let, kar je enako kot v ZDA. Nakazuje se 5 specificnih starostnih skupin, o katerih povprecje 28 ne pove nicesar. Zato so potrebne locene podrobne analize.

Podatki se niso zbrani dokoncno (raziskava med podjetji se poteka). Dejstvo je tudi, da splosni odstotki pojavov lahko zavajajo, ce se ne upostevajo metodoloske omejitve. Zato so v tej fazi za splosne uporabnike mozne le specificne in zacasne analize.

Ko bodo ankete v celoti zakljucene in analizirane, bodo vsi rezultati javno dostopni v posebni publikaciji. Do takrat so javno dostopne osnovne frekvence skupaj z osnovnimi metodoloskimi opombami. Sponzorji bodo lahko opredelili tudi izbrano delovno analizo dolocenega pojava.

Za medije bodo prvi rezultati predstavljeni na novinarski konferenci konec maja. V vsakem primeru pa se lahko v primeru vecjega interesa mediji obracajo na nas neposredno. Le tako namrec lahko v tej fazi posredujemo pravilno interpretirano informacijo.

Kako do prvih rezultatov?