Slovenska ljudska umetnost - Folk Art in Slovenia

Slovenske panjske končnice
Front Panels of Carniolan Beehives

Iz prve polovice 19. stoletja (Iz zbirke F. Oblaka)
From the first half of the 19th century (From the collection of F.Oblak)

panjska koncnica
panjska koncnica
panjska koncnica


arrow title page              finearts exit