logo8.gif - 454 BytesAA Conference logo
foto dr Berislav Horvatic, Zagreb

Nepravo svođena suhozidna skloništa (komarda/hramac) na otoku Krku

Potvrdeno je postojanje bunja, suhozidnih skloništa kružnog tlocrta, s nepravo svodenom kupolom, na južnom dijelu otoka Krka u Sjevernom Jadranu. Dokumentirane su fotografijama. U prosjeku su dosta male i grubo gradene, jednostavne i skromne u usporedbi i s dalmatinskim bunjama i s istarskim kažunima. Nepravo svodenje je grubo, od relativno velikog plosnatog kamenja, i daje dosta plitke kupole. Osim kod dvaju do sada pronadenih izuzetaka, svi ulazi imaju horizontalne nadvratnike. U pravilu su orijentirani prema klimatski najpovoljnijoj strani, zapadu ili sjeverozapadu, da ne budu izloženi ni neugodnim vjetrovima (bura, jugo) ni jakom suncu. Što se tice tlocrta, uredno kružne bunje su izuzetak. Vecina ima više-manje pravocrtne unutrašnjosti, moguce sa zaobljenim kutevima, cak i ako su izvana kružnog tlocrta. To bi se možda moglo pripisati jakom utjecaju pravokutnog kanona drugog tipa suhozidnih skloništa, cetvrtastog tlocrta i s dvostrešnim vegetalnim krovom, koji koegzistira s bunjama i preteže na otoku kao cjelini. Radikalnija prilagodba u tom smjeru mogla je dati bunje pravokutnog tlocrta i izvana i iznutra, kao i kucice s kamenim krovom bez nepravog svodenja.
Suhozidnih koliba bilo koje vrste nema u naseljima ili njihovoj neposrednoj blizini, jer su korištene samo kao skloništa za poljodjelce i pastire daleko od kuce, a ne i kao staje, svinjci ili kokošinjci.

Za povecavo kliknite na sliko
Click on picture to enlarge